انتظار بازنشستگان کشت وصنعت امام خمینی برای دریافت مزایای طبقه بندی مشاغل | پایگاه خبری آتیه کار

انتظار بازنشستگان کشت وصنعت امام خمینی برای دریافت مزایای طبقه بندی مشاغل

انتظار بازنشستگان کشت وصنعت امام خمینی برای دریافت مزایای طبقه بندی مشاغل

یکی ازکارگران بازنشسته مجتمع کشت وصنعت امام خمینی درشوشتر مدعی‌شد ،کارفرما این واحد بابت پرداخت ۳ درصد سهم اجرای طرح مشاغل بندی به حدود ۱۰۰ کارگر بازنشسته بدهکار است.

او در توضیح اجرای سلیقه‌ای طرح طبقه بندی مشاغل درمجتمع کشت وصنعت امام خمینی به ایلنا گفت: نزدیک به ۱۰۰ کارگر بازنشسته مجتمع کشت وصنعت امام خمینی هستیم که در زمان اشتغال سال‌ها مطابق قانون کار و تامین اجتماعی برای مجتمع کار کرده‌ایم.

وی با بیان اینکه اجرای طرح طبقه بندی مشاغل بین سالهای ۷۵ تا ۷۶ به مجتمع کشت وصنعت امام خمینی ابلاغ شده است در ادامه افزود:اجرای این طرح تا سال ۹۳ برای کارگران مجتمع کشت وصنعت مسکوت ماند ودر این بین نه کارفرما ونه مسئولان اداره کارپاسخگو کارگران نبودند .

به گفته وی بصورت مشخص این طرح در ‌‌نهایت بعد از ۱۸ سال وقفه زمانی  برای کارگران کشت وصنعت امام خمینی اجرایی شد که در طول این مدت کارفرما راضی به پرداخت سهم ۳ درصد ی حاصل از اجرای این طرح به حدود ۱۰۰ نفر از کارگرانی که در فاصله سالهای ۹۲ تا ۹۳ در این واحد بازنشسته شده‌اند نشد.

اوبا بیان اینکه به همین دلیل کارگران بازنشسته  برای احقاق حق قانونی خود به اداره کاروسایر مراجع قانونی شوش‌تر شکایت کردند تاکید کرد: مهم‌ترین عاملی که در این بین باعث شدتا سهم این ۱۰۰ کارگربازنشسته در اجرای قانونی این طرح نادیده گرفته شود توافقی بودکه سال گذشته  کارفرمای مجتمع با اعضای شورای کارگری کارخانه همزمان با اجرای این طرح انجام داد.

او  گفت: طبق این توافق کارگرانی که پیش از سال ۹۳ در این واحد بازنشسته شده‌ بودند مشمول این طرح نمی شوند .

این کارگر بازنشسته  با اشاره به اینکه طبق قانون کار، وظیفهٔ پیگیری اجرای طرح طبقه بندی مشاغل،  بر عهدهٔ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است در خاتمه افزود: به همین دلیل از مسئولان مربوطه این وزارت خانه می خواهیم موضوع مشکلات ما کارگران بازنشسته مجتمع کشت وصنعت امام خمینی را پی گیری کنند.

منبع : ابلنا

کد خبر :۱۸۰۲

مطالب مرتبط:

My title
تمامی حقوق مطالب وب سایت اختصاصی پایگاه خبری آتیه کار می باشد.

طراح سایت: سایت ستاپ Sitesetup