انحصارگرایی مدرن | پایگاه خبری آتیه کار

انحصارگرایی مدرن

انحصارگرایی مدرن

با یک نگاه اجمالی و تأمل درشقوق اداری ،سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی وفرهنگی کشورمی توان به معضل انحصارگرایی مدیران در رده های مختلف پی برد هرچند که طی سالیان اخیر از غلظت این مسئله قدری کاسته شده

لیکن همچنان این معضل به صورت زیر جلدی درحال گسترش بوده و با نما وظاهر مدیریت تحول گرایانه و عاری از روح عدالت گرایی و شایسته سالاری و عدم استفاده از تفکرات خلاق وبنیادین  همچنان در مسیر کمک به حفظ کرسی های ریاست برخی از مدیران و روسا به پیش می رود!

بی شک استفاده از توان و ارزش های فکری افراد با تجربه سهم بسزایی در موفقیت و بهبود مدیریت کشور دارد لکن کشیدن دیوار بی اعتمادی درمقابل سرمایه های انسانی اعم ازنخبگان و افراد شایسته ومتخصص ومتفکر،ایدوئولوژی انحصارگرایی رادر اذهان متصور ومتبلور می سازد که در این بین نقش  نهاد های رسمی و غیر رسمی (احزاب و تشکل ها )درکمک به مرتفع نمودن این مسئله می تواند بسیار حائز اهمیت باشد چراکه پرورش ظرفیت های بالقوه (منابع انسانی )و بکار گیری آنها  در کالبد مدیریتی کشور مستلزم حمایت و هدایت نهادهای رسمی و غیر رسمی مذکور به صورت توآمان می باشد. پس با این اوصاف لازمه ی دست یازیدن به توسعه وکیفیت در نظام اداری ،سیاسی ،اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی متضمن استفاده از مکمل های حیاتی و استراتژیک همچون تفویض اختیار و تزریق افکاروعقاید منابع انسانی مستعد بوده که متاسفانه علیرغم برخورداری منابع مذکوراز دانش،تخصص،مهارت و انگیزه بالا همچنان در انتظار پرشدن چوب خطهای روزانه ی برخی از مدیران و روسا و تکمیل سوابق مدیریتی ایشان ، مهجورو در حاشیه مانده اند؟!

به تحقیق با انحصار گرایی و تاکید بر شیوه های کهنه و راه حل های قدیمی نمی توان به استقبال آینده ای نو رفت و ترسیم خط مشی اداری، سیاسی،اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی واخذ تصمیمات موفق نیازمند خلاقیت ،نوآوری ،دانش و استفاده از متخصصان ،کارشناسان و اطلاعات بهنگام شده برای رویایی با شرایط پیچیده و متلاطم جهان کنونی است چرا که ساده اندیشی و محدودیت حاصل از شعور عادی مسبب بسیاری ازمسایل و مشکلات درفرآیند تصمیم گیری و مدیریت بهینه خواهد بود وانحصارگرایی مدیران نمی تواند مانع از رشد افکار و عقاید منابع انسانی پویا وفعال گردد.

 

با رجوع به تاریخ معاصرانقلاب اسلامی ایران و مرورسخنان بنیانگذار کبیر انقلاب مبنی بر مردم سالاری دینی وتحقق دموکراسی واقعی در کشور وتاکید مقام معظم رهبری بر این مهم ، به وضوح می توان دریافت که با وحت وهمدلی مردم و مسولین و با عزمی راسخ می توان بر موانع یادشده فایق آمد. در پایان ذکر این نکته حایز اهمیت است که:امروزه “نظام سیاسی” به سمت مردمی شدن وحکومت مردمی حرکت می کند و به تبع آن مفهوم دولت ها نیز تغییر کرده و”دولت کارآمد وپاسخگو” در حال جایگزین شدن “دولت بزرگ و مقتدر” می باشد.

مهدی عبدی:عضو شورای اسلامی شهر سهرورد(زنجان)

کارشناس ارشد مدیریت دولتی

مطالب مرتبط:

My title
تمامی حقوق مطالب وب سایت اختصاصی پایگاه خبری آتیه کار می باشد.

طراح سایت: سایت ستاپ Sitesetup