بیشه گاه بهمبر در گیلان | پایگاه خبری آتیه کار

بیشه گاه بهمبر در گیلان

بیشه گاه بهمبر در گیلان

بیشه گاه روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان صومعه‌سرا در استان گیلان ایران است.


این روستا در دهستان ضیابر در استان گیلان قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۵۰۴ نفر (۱۵۰خانوار) بوده‌است.

  • تحليل نام گيلان

نام گيلان از نام سلسله اساطيري كيان نشات گرفته و به احتمال زياد در ابتدا كيان بوده و به مرور زمان نام آن تغييرپيدا كرده و به شكل كنوني آن در آمده است.  به عبارت ديگر كيلان مشتق از دو كلمه ي كي و لان است. كي نام شاهان كياني و لان به معني جايگاه است.اما به طور كلي نام كيلان ريشه در تاريخ اساطيري ايران دارد. يك افسانه عاميانه مي گويد هزاران سال قبل از ورود اقوام آريايي به ايران دو طايفه به نامهاي كيل و فاژ در كيلان زندگي مي كردند.بعدها محل سكونت طايفه كيل به نام كيلان و قلمرو طايفه فاژ به نام فاژان معروف شده است واز سوي ديگر از آنجا كه كيلان و ايوانكي به ترتيب پايتخت  هاي تابستاني و زمستاني سلسله كيان بوده است نام كيلان گويي از نام اين سلسله و يا از نام كيان دژ يا قلعه كياني(حصارك) اقتباس گرديده است. در شاهنامه فردوسي چنين مي خوانيم كه در جنگ بزرگ كيخسرو با افراسياب ، كهيلا يا كهيلان و يا كيلان نبيره افراسياب، به دست منوچهر از دلاوران معروف كيخسرو كشته مي شود. بنابراين كيلان همان محلي است كه اين سردار توراني در آن به قتل رسيده است. البته در شاهنامه هاي چاپ مسكو و ژرژ مومل نام نبيره افراسياب كهيلا،در شاهنامه خطي موجود در انستيتو خاورشناسي روسيه، كيلان ذكر شده است.

  • قدمت يا زمان تاسيس منطقه گیلان

قدمت يا زمان تاسيس گیلان طبق شواهد و مدارك موجود به دوران پارينه سنگي بر مي گردد. بر اساس كاوش هيات باستان شناسي مركز ميراث فرهنگي استان تهران، قديمي ترين نشانه حضور انسان در سطح استان در گيلان (قلعه عسگر)به اثبات رسيده و آثاري از انسانهاي دوران سنگ متعلق به هزاره شانزدهم قبل از ميلاد مسيح در اين ناحيه به دست آمده است. زاغه و دخمه هايي كه در نقاط مختلف گیلان از جمله برنهشت، پشته بند و اطراف قلعه ي عسگر و حصارك از عهد با ستان باقي مانده ، خود حكايت از حضور انسان از گذشته دور در اين ناحيه دارد.به طوريكه از تاريخ ماد، نوشته ا.م.دياكنوف و شواهد موجود در محل بر مي آيد گيلان يكي از مراكز مهم دولت ماد به شمار مي رفت. قلعه ي باستاني و به عبارت بهتر تپه هاي باستاني متعد د موجود در گيلان مانند قلعه زرد آباد، قلعه منصور، قلعه دزك، قلعه ساران، قلعه عسكر، قلعه حصارك يا قلعه كياني،قلعه سپيديا جمهور،قلعه ديو يا تخت ديو، قلعه فاژان يا خراب فاژان ويا قلعه شاه،قلعه پير زال،قلعه گيو يا بهمن در كوهان، قلعه ايرج دركردر،قلعه وادن، قلعه درويش،همچنين دره باستاني آرتاشان يا آتشان و نيز تپه گد بلند، تخت پاپلد و قلعه ي ديلمان و نيلكان در زيارت و …بدون شك قلعه هايي مي باشند كه در طي دوران حكومت سلسله اساطيري كيان و در عصر مادها در قرون نهم تا هفتم قبل از ميلاد بر روي تپه ها  ويا خاكريزهاي مصنوعي بنا گرديده اند.

اين قلعه ها در طي دوره اول جنگ هاي آشور و ماد وسلسله آشور به قسمت عمده قلمرو مادها به كلي ويران شده اند و وجود مناطقي با نام هاي مشابه در گيلان وشهر ويران مهاباد و در دره كنتي در نزديكي شهر ويران مثل دخمه فقر قادر شهر ويران و محلي به نام قبربا دركيلان ،همچنين تپه شيطان در دره كنتي ودره شيطان در كيلان اين نظر را تائيد مي كند .

شايان ذكر است كه از هزاران سال قبل تا انقلاب صنعتي و ايجاد توسعه شبكه راه ها و رواج وسائط نقليه جديد،محوطه تاريخ گيلان كه گیلان، ساران ، كوهان ، كردر ، وادان ، زان ، لومان ، زيارت  ، اوچونك ، مغانك ، ورانه ، ودوآب تا حوالي ايوانكي را در بر مي گرفت، تحت عنوان گذر گاه كاسپيان از اهميت ويژه اي بر خوردار بود و يك راه كاروان رو حاشيه شمالي دشت كوير را به منطقه گيلان و اين ناحيه را با كاسپي ها و ديگر اقوام حاشيه خزر ارتباط مي داد.

  • زبان

مردم گيلان از همان عهد باستان به زبان پهلوي يا فرس قديم سخن مي گفتند و هم اكنون كلمات زيادي از آن زبان در گويش محلي منطقه كيلان وجود دارد مانند:ودر ماههاي برف وسرد،كه اكنون نيز مردم كيلان آن واژه هاي مانند واژه هاي عصر باستان يعني «ورف»،«ورس» و«ولگ» تلفظ مي كنند. زبان محلي كيلان سرشار از اصطلاحات و ضرب المثل هاي بسيار است كه حكايت از فرهنگي غني و با سابقه در اين منطقه دارد،چنانكه مردم اين ناحيه به هنگام محاوره روزمره مقصود خود را بيشتر با يك ضرب المثل شيرين و اصطلاحي جالب كه به كار مي برند،بيان مي كنند.

زبان مردم گيلان در واقع يكي از لهجه هاي قديمي فارسي «تاتي» است كه متاسفانه به تدريج از سخنگويان آن كاسته مي شود و امروزه فقط سالخوردگان و افراد كم سواد بيشتر به آن سخن مي گويند. در اين زبان مصوت هاي كوتاه و بلند به فراواني يافت مي شود.مصوت هاي كوتاه مثل  دگdag   به معني  دهان، تگ tog  به معناي داخل و كارتينا kartina   به معناي عنكبوت كه اكثريت بچه هاي امروز كيلان معني اين كلمات اصيل كيلاني را نمي دانند .به طور كلي زبان مردم منطقه كيلان به زبان مردم شمال و شرق تهران شباهت دارد.

مطالب مرتبط:

My title
تمامی حقوق مطالب وب سایت اختصاصی پایگاه خبری آتیه کار می باشد.

طراح سایت: سایت ستاپ Sitesetup