جزئیات طرح حمایت از مشاغل کوچک | پایگاه خبری آتیه کار

جزئیات طرح حمایت از مشاغل کوچک

جزئیات طرح حمایت از مشاغل کوچک

معاون وزیر کار با بیان اینکه بیکاری به عنوان یک مسئله چندوجهی در جامعه نمایان شده است، گفت: طرح شناسایی مزیت‌های منطقه‌ای مشاغل خُرد تدوین شد.
به گزارش فرهنگ نیوز، حسن طایی معاون وزیر کار با بیان اینکه کسب و کارهای خُرد و کوچک ابزاری برای توسعه اشتغال محلی است گفت: امروزه بیکاری در هر جامعه ای به صورت یک مسئله چند وجهی نمایان شده که علاوه بر مشکلات اقتصادی در سطوح فردی و اجتماعی، مسائل اجتماعی را نیز به وجود می آورد و به بیان دیگر، بیکاری بیان شرایطی است که در آن از تمامی عوامل و ظرفیت تولید کالاها و خدمات استفاده نمی شود.

معاون وزیر کار افزود: از اینرو با توجه به اینکه بازارکار، مهم ترین عامل تعیین کننده رشد اقتصادی بالفعل و بالقوه است، اشتغال نیروی انسانی هم اساسی ترین هدف برنامه ریزی اقتصادی، اجتماعی یک جامعه راتشکیل‌می‌دهد.

وی تصریح کرد: در چنین شرایطی اگر بخواهیم یک برنامه ریزی جامع و منطقه ای برای تسهیل شرایط ورود به بازار کار را تدوین کنیم نیاز به شناسایی وضعیت موجود در مناطق کشور و استخراج مزیت ها و چالش های هر منطقه داریم که متناسب با نقاط قوت و ضعف هر منطقه بتوان فرصت های پنهان اشتغال زایی آن منطقه را با مشارکت و حمایت های مالی نهادهای مردمی کشف کرده و فرصت های موجود را توسعه داده و پایدار کرد.

طایی خاطر نشان کرد: در این مسیر کسب و کارهای خُرد و کوچک به دلیل فراوانی و گستره ملی و سهم ممتاز در اشتغال کشور به عنوان ابزاری جهت توسعه اشتغال محلی مورد توجه قرار گرفته است. برهمین اساس با توجه به اهمیت این نوع از کسب و کارها در امر اشتغال و ایجاد ارزش افزوده و درآمد ملی در کشور و همچنین نیازهای افراد به آن، ضرورت توجه به توزیع مناسب منابع بر اساس پتانسیل ها و مزیت های منطقه ای و جلب مشارکت و همراهی نهادهای حمایتی و سازمان های مردم نهاد در برنامه ریزی و اقدامات لازم بیش از پیش مشهود می شود.

معاون توسعه اشتغال و کارآفرینی وزارت کار بیان داشت: بنابراین طرح هم افزایی نهادهای حامی کسب و کارهای خُرد و کوچک با رویکرد اشتغال زایی با تمرکز بر مزیت کسب و کارهای خُرد و کوچک در اشتغال زایی و مشارکت جمعی نهادها و موسسات حمایتی به منظور توانمندسازی بنگاه های خُرد و کوچک و هدایت طرح های اجرایی متناسب با مزیت های مناطق مختلف کشور تدوین شده و طی برگزاری جلسات متعدد کارشناسی با نمایندگان نهادهای حامی کسب و کار نسبت به اجماع نقطه نظرات نهادهای مسئول اقدام شده است.

وی خاطر نشان کرد: در این جلسه طرح مذکور، با بررسی نظرات و پیشنهادات ارزنده نهادهای ذیربط در خصوص برنامه و دستورالعمل اجرایی، اعتبار و جامعیت لازم به بحث و بررسی گذاشته شد. در همین رابطه نمایندگان نهادهای حامی کسب و کار ضمن ارائه فعالیت ها و اقدامات صورت گرفته در آن نهاد و ظرفیت ها و موانع موجود در زمینه فراهم سازی بستر اشتغال، پیشنهادات خود را در محورهای مشارکت سایر دستگاه ها و نهادهای ذیربط در امر اشتغال، اتصال زنجیره کسب و کارهای خُرد و کوچک به بنگاه های متوسط و بزرگ در فرآیند اجرای طرح، ایجاد مشوق های انگیزاننده جهت جلب سرمایه های مردمی در فعالیت های اشتغال زایی، تخصیص تسهیلات ارزان قیمت به نهادهای حامی کسب و کار جهت اشتغال زایی، فعالیت های اشتغال زایی نهادهای حامی کسب و کارهای خُرد و کوچک طی یک فرآیند زنجیره ای ارزش محصول (از تولید تا فروش) ارائه کردند.

مطالب مرتبط:

My title
تمامی حقوق مطالب وب سایت اختصاصی پایگاه خبری آتیه کار می باشد.

طراح سایت: سایت ستاپ Sitesetup