رییس مرکز روابط عمومی وزارت کار تغییر کرد | پایگاه خبری آتیه کار

رییس مرکز روابط عمومی وزارت کار تغییر کرد

رییس مرکز روابط عمومی وزارت کار تغییر کرد

علی ربیعی وزیر کار با صدور حکمی روزبه کردونی را به جای محمدرضا قرائتی به عنوان رییس مرکز روابط عمومی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی منصوب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، در حکم علی ربیعی آمده است: نظر به مراتب دانش ، تعهد و تخصص ارزشمند جنابعالی درحوزه های عمومی ، اجتماعی،سیاست گذاری وارتباطات و با عنایت به تجربه جنابعالی در ایجاد تعامل هوشمندانه ومناسب با رسانه های مکتوب ، خبرگزاری ها ، پایگاه های اطلاع رسانی و گروه های ذی نفع به موجب این حکم به عنوان مشاور وزیر و رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی منصوب می شوید.

در ادامه این حکم آمده است: کارکرد اصلی وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی کارکردی اجتماعی است که موضوعاتی نظیر فقر و نابرابری ازاصلی ترین اولویت های آن است . حتی بخش های اقتصادی آن نیز ماهیت اقتصاد اجتماعی دارد. جامعه کار و کارگر ، کارفرمایان ، کارآفرینان ،تعاونگران ، گروههای اجتماعی کم توان ، آسیب دیدگان اجتماعی ،  بیکاران در انتظارشغل، افراد جویای مهارت و بازنشستگان، به عنوان اصلی ترین عناصر رشد و توسعه و رفاه کشور ، ذی نفعان بزرگ این وزارتخانه هستند که ما را ملزم به تبیین جامع مسائل و اطلاع رسانی صحیح برای جامعه و کنشگران این عرصه می نماید . به همین منظورمهم ترین مساله برای اینجانب از یکسو تبدیل روابط عمومی و مرکز اطلاع رسانی به صدای گروه های خاموش و ازسوی دیگر انعکاس رسانه ای هوشمندانه فعالیت های برنامه ای دستگاه است.

در این چارچوب و با توجه به اهمیت روابط عمومی کارآمد درتحقق سیاست ها واهداف این وزارتخانه ، انتظار می رود برای نیل به اهداف زیر با جدیت و تدبیر عمل نمایید :

۱- ارتباط مستمر و هماهنگی کامل با شورای اطلاع رسانی دولت و سایرمراجع اطلاع رسانی و رسانه ای کشور

۲- جمع آوری ، تحلیل وارائه اطلاعات و گزارش های سیاستی درخصوص وزارتخانه و ارائه هدفمند آن به افکارعمومی

۳- رصد وتحلیل محتوای رسانه های فضای مجازی و مکتوب درحوزه ی عمومی

۴- تلاش جهت گسترش گفتمان سازی درعرصه های مختلف

۵- تدوین و اجرای سیاست رسانه ای واحد در وزارتخانه ، سازمان ها و واحدهای تابعه

۶- ایجاد انسجام ، هماهنگی و وحدت رویه بین روابط عمومی های سازمان ها و واحدهای تابعه وزارتخانه درحوزه های ارتباطی ، تبلیغاتی و اطلاع رسانی.

۷- نظارت به منظور هم افزایی واستفاده بهینه از امکانات ، ایجاد هماهنگی ، هم سویی بین فعالیت های تبلیغاتی و رسانه ای معاونت ها ، سازمان ها و صندوق ها

۸-  برنامه ریزی برای صرفه جویی وبیشترین بهره گیری از هزینه های لازم برفعالیت های آگاهی بخش توسط سازمان ها ، گسترش خیرجمعی وسایرموارد مرتبط درهریک از حوزه ها ،

۹- هماهنگی به منظور انتخاب مدیران روابط عمومی دستگاه ها ، سازمان ها و واحدهای تابعه ونظارت برعملکرد آن ها

۱۰- تلاش جهت گسترش ارتباطات موثربین سطوح ستاد و صف و بین وزارتخانه ، واحدهای تابعه و ادارات کل دراستان ها

۱۱- تلاش جهت گسترش روحیه امید ، اعتماد، نشاط اجتماعی ، شادابی و خیرجمعی درجامعه به ویژه جامعه کار و تولید

۱۲- ایجاد زمینه گسترش حضورومشارکت بیشتر اساتید دانشگاه ها ، دانشجویان ، فعالان مدنی و نهادهای خیریه در فرایند های سیاستگذاری

۱۳- انعکاس واقعیت های اجتماعی جامعه ، انتقاد ها و پیشنهادهای گروه های ذیربط ، ذی نفع و شهروندان به واحدهای مرتبط

۱۴- تلاش برای ایجاد گفت و گوی اجتماعی میان وزارتخانه و دستگاه های تابعه ، نهادهای مدنی و دانشگاه ها

در پایان این حکم اضافه شده است : امیدوارم مجموع تدابیرو فعالیت های جنابعالی موجب ارتقای شان و منزلت وزارت متبوع و اعتلای جایگاه آن درنزد افکارعمومی گردد . توفق شما را در انجام وظایفی که برعهده دارید ازدرگاه خداوند متعال مسئلت می نمایم .

مطالب مرتبط:

My title
تمامی حقوق مطالب وب سایت اختصاصی پایگاه خبری آتیه کار می باشد.

طراح سایت: سایت ستاپ Sitesetup