سرطان ترامپ بر پیکر آمریکا | پایگاه خبری آتیه کار

سرطان ترامپ بر پیکر آمریکا

سرطان ترامپ بر پیکر آمریکا

هیچ بمب هسته ای وهیدروژنی ای نمی تواند به اندازه ی ترامپ آمریکا رابه ورطه ی سقوط بکشاند.

با مروری برتحولات جهانی درطی سالهای اخیر همچون : پیروزی ترامپ در انتخابات ایالات متحده ی آمریکا ، رزمایش ها و تهدیدهای پی در پی قدرت های بین المللی علیه یکدیگر ،افزایش روزافزون خرید و فروش تسلیحات نظامی وشیمیایی درجهان ، تحولات سیاسی و نظامی گسترده در خاورمیانه ، مذاکرات وسیع و عقد قراردادها و معاهدات بین المللی نظیر برجام ومسائل دیگری از این دست به وضوح می توان دریافت که خط مشی و سیاستهای کلی وکلان جوامع به شدت متاثر ازاین امرگشته است که نقطه ی عطف این موضوع فراز ونشیب های مکرر ونامتوازن ایالات متحده درطی این سالها و در تمامی ابعاد سیاسی ،اجتماعی، اقتصادی وفرهنگی آن می باشد .

نکته ی قابل تامل اینکه : آنچه همینک از آن به عنوان پکیج سیاستی آمریکا در قبال کشور های جهان یاد می شود ، متآثر از برنامه ریزی های انجام شده در درون ایالت متحده بوده وبانمای ترامپی درحال عرضه یا تحمیل می باشد . به واقع این سیاستها محصول برنامه ریزی های مدون تئورسین ها و سیاستگذاران آمریکایی با نسخه های متفاوت برای هرکدام از کشورهای جهان بوده که به اقتضای زمان و فراخور حال خود برای آنها ترسیم کرده اند .لیکن با توجه به توسعه ی ابعاد سیاسی،اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی جوامع نمی توان انتظار داشت که این نسخ به ظاهر خطی و اسناد محرمانه بتوانند در مدیریت جامعه جهانی نقش موثری ایفا نمایند بعلاوه که تکیه ی ترامپ بر مسند مدیریتی ایالات متحده، به خودی خود قسمتی از پازل مورد نظر برنامه ریزان آمریکایی را ازهم گسسته و افشاگری های مداوم وی، مشت نمونه ی خروار هایی است از سیاستهای مخرب که طی سالیان متمادی علیه اکثر جوامع اتخاذ گردیده است .

لذا رویدادهای بین المللی اخیر و رویکرد مدیریتی ترامپ وزاویه ی دید او به دنیای کنونی در حال تراشیدن پیکرمفلوک آمریکا بوده وبه شدت ازهیبت ساختگی آن می کاهد. حال نکته اینجاست که در این فرصت مغتنم قدرتهای جهانی دیگر همچون کوه یخی کم کم سر از آب برآورده و در حال احیای قدرت از دست رفته ی خویش هستند. مصداق بارز این مسئله قدرتهای اروپایی هستند که نقش خاکستری در معادلات سیاسی جهان را دارند.

چرا که از یک سو با فرصت پیش آمده بواسطه ی حضور ترامپ درمسند سیاسی و مدیریتی ایالات متحده ، این کشورها در حال عقب گرد از مواضع قبلی خود مبنی برتبعیت بی چون و چرا از آمریکا بوده و از سویی همگام با تحولات جهانی نظیر برجام در حال هماهنگی بیشتربا یکدیگر و تقویت استقلال و قدرت درونی و بیرونی خویش هستند اما نقطه ی مقابل این استراتژی چراغ سبز برخی قدرتها و کشورهای بلوک شرق به آمریکا می باشد که به نظرمی رسداین مسئله باب میل اکثر قدرتهای غربی بوده و کارگردانی ترامپ در این عرصه فرصتی را برای کشورهای مذکور مهیا نموده تا بتوانند با استفاده از جهل سیاسی ترامپ وبدون هزینه از جیب خود ، ساختاری مدرن از استعمار و استثمار را علیه جوامع متزلزل طراحی نمایند.

سخن پایانی اینکه سرطان حاصل از سیاستهای ترامپ به شدت بر پیکر بحران زده ی ایالات متحده مستولی گشته و با تسریع روند تضعیف این منطقه ، آن را در ورطه ی سقوط قرارداده است. لذا قدرت خود تخریبی ترامپ مفید به فایده تر از هر نوع سلاح هسته ای یا هیدروژنی علیه این ایالات بوده و لزوم هوشیاری بیش ازپیش جوامع را در حفظ استقلال سیاسی، اجتماعی، فرهنگی واقتصادی شان می طلبد.
مهدی عبدی
کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
عضو سابق شورای اسلامی اسلامی سهرود (زنجان)

مطالب مرتبط:

My title
تمامی حقوق مطالب وب سایت اختصاصی پایگاه خبری آتیه کار می باشد.

طراح سایت: سایت ستاپ Sitesetup