غرفه آتيه كار در نمايشگاه مطبوعات همراه با مديران محترم لشكري و كشوري ( ۱ ) | پایگاه خبری آتیه کار

غرفه آتيه كار در نمايشگاه مطبوعات همراه با مديران محترم لشكري و كشوري ( ۱ )

غرفه آتيه كار در نمايشگاه مطبوعات همراه با مديران محترم لشكري و كشوري ( ۱ )

آتيه كار پس از شش ماه از آغاز فعاليت خويش در عرصه رسانه افتخار حضور در نمايشگاه مطبوعات داشت . از جمله ميهماناني كه به پاس حرمت به كار و كارگر به غرفه آتيه كار قدم گذاشتند به روايت تصوير به شرح ذيل مي باشد .

مديراني كه به دعوت خبرنگار آتيه كار به غرفه پايگاه خبري آتيه كار در بيست و يكمين نمايشگاه مطبوعات دعوت شدند و پس از شنيدن شرح فعاليت كاري پايگاه خبري آتيه كار و استقبال از حضور غرفه اي كه فعاليتش در حوزه كار ، اشتغال و فعاليت كارفرما و كارگر در جهت پويايي و رشد صنعت ،‌ فرهنگ و اقتصاد جامعه مي باشد و در جهت احيا فرهنگ كار در جامعه خدمت مي نمايد. ميهمان افتخاري غرفه پايگاه خبري آتيه كار بودند .

۸۱۲۲۲۵۸۳۸_۱۲۰۳۱۳_۱۳۰۹۷۳۶۲۹۹۵۳۱۴۸۳۷۱۰۴

 

IMG_3089

۸۱۲۷۲۸۹۹۲_۱۰۵۷۰۶_۱۱۰۱۴۶۵۷۴۵۶۸۸۷۰۶۴۴۷۵

۸۱۲۳۱۶۱۹۳_۱۲۰۳۷۴_۴۸۵۳۵۳۸۹۷۷۴۲۴۵۲۷۶۲۳

۲۰۲

۷۴۴

۸۱۲۳۱۸۷۴۹_۱۲۱۰۸۵_۱۶۱۰۳۳۸۹۱۲۷۰۸۴۱۷۳۰۳۱

۸۱۲۷۰۷۹۱۱_۱۱۲۳۴۷_۱۶۱۲۹۴۱۸۹۴۵۲۹۱۳۹۶۰۱۴

۸۱۲۷۲۸۴۱۶_۱۰۵۰۷۷_۱۶۹۹۱۴۵۷۸۱۷۹۵۰۴۱۰۹۸۱

۸۱۲۷۳۸۶۸۲_۱۰۵۴۲۳_۲۶۰۸۶۵۵۵۶۹۰۸۷۷۹۸۸۳۶

۸۱۲۸۲۷۶۸۱_۱۰۵۱۷۱_۱۱۴۹۸۱۰۳۶۳۱۶۸۰۳۲۳۰۵۸

۸۱۴۴۱۷۹۲۹_۷۹۶۹۵_۱۶۸۳۴۱۷۵۲۳۴۴۱۳۴۴۹۱۸۳

۸۱۴۴۲۲۷۴۸_۸۱۰۵۰_۴۱۶۴۸۷۲۰۸۷۵۶۱۶۶۷۸۳۶

۸۱۴۴۳۵۹۳۷_۸۱۱۵۷_۹۲۱۳۴۲۱۱۹۲۴۳۸۱۹۵۸۴۰

۸۱۴۷۰۱۰۹۷_۱۶۵۴۳_۱۱۴۳۵۱۰۵۱۹۹۳۷۲۶۷۱۴۱۶

۱۱۱

۲۲۲

۳۳۳

۴۴۴

۷۷۷

۷۴

۷۴۵

۷۴۵

۲۰۱

 

از تمامي مديران و مسئولين محترمي كه فارغ از هر گرايش سياسي ، به پاس حرمت به كار ، فرهنگ كار و كارآفريني به غرفه خادمان جامعه كار قدم نهادند . سپاسگزاري مي نماييم .

مطالب مرتبط:

My title
تمامی حقوق مطالب وب سایت اختصاصی پایگاه خبری آتیه کار می باشد.

طراح سایت: سایت ستاپ Sitesetup