هزارتوهاي زنانه و غيبت هاي مردانه | پایگاه خبری آتیه کار

هزارتوهاي زنانه و غيبت هاي مردانه

هزارتوهاي زنانه و غيبت هاي مردانه

متاسفانه … خوب البته شروع يك يادداشت اجتماعي با متاسفانه ، از همان اول مي تواند نااميد كننده باشد. ولي همه ي ما مي دانيم كه خواسته يا ناخواسته در حصاري از رفتارها و افكار تاسف انگيز زندگي مي كنيم. پس نگران نشويد؛ به اين متاسفانه ها عادت داريم !

حالا داستان چيست؟

تهمينه ميلاني كه اخيرا فيلم « #ملي_و_راههاي_نرفته_اش » را ديده ايم در مصاحبه اي گفته است : «عزمي وجود دارد براي آن که حرفي از خشونت هاي خانوادگي زده نشود و فجايع آن انکار شود.» و اين واقعيت تلخي است. فيلمي كه درباره ي خشونت هاي خانوادگيِ اعمال شده بر زنان است ، بيشتر از سوي زنان ديده شده و زنان هستند كه از اين فيلم استقبال و درباره آن نوشته و اظهار نظر كرده اند و كامنت گذاشته اند. گويا كه خشونت هاي فيزيكي و كلامي كه بر زنان وارد مي شود، صرفا يك امر زنانه است و ربطي به مردان ندارد! گويي اين خود زنان هستند كه خودزني مي كنند ، به خود اهانت مي كنند و خود را آزار مي دهند ! و اين مساله هيچ ربطي به مردان و جهان انديشايي آنان ندارند. البته كه مشخص است چرا؟ مرداني كه ما با آن ها زندگي مي كنيم كار مي كنيم و برخورد داريم، در بيرون از خانه مرداني خوب ، مهربان و موجوداتي قابل اعتماد هستند. حتي بسياري از آنان براي ديگران سنگ صبورند و با شنيدن درد دل ها و مشكلات زندگي ديگران، به آن ها راهكار نشان مي دهند و اي بسا راهكارهاي شان هم مثمر ثمر است و موجب نجات زندگي هاي بسياري مي شود!

اما برخي از همين مردانِ سنگ صبور و قابل اعتماد و خوب ، در خانه هاي خود، ديوارهاي نفوذناپذيري هستند كه زن و دخترشان هرگز نمي توانند از آن عبور كرده و مشكلات خود را با آنان در ميان بگذارند. چرا كه اساسا چنين مرداني نبايد خود و خانواده شان مشكلي داشته باشند.

زنان و دختران چنين مرداني ديده نمي شوند. آنان يا پنهان اند يا ساكت. و سكوت در اين سرزمين علامت رضايت است !

خانم ميلاني درست مي گويد؛ هيچ مردي اعتراف نمي كند كه زن يا دخترش را كتك مي زند، به خاطر جنسيتش او را محدود يا به او اهانت مي كند.

هيچ مردي حتي پيش خودش هم قبول ندارد كه در خانواده موجودي است خشن و غير قابل تحمل كه افراد خانواده يا از ترس آبرو و يا به خاطر عدم پشتيباني مالي ، ماند ه اند و تحمل مي كنند. و البته مردان از اين شكل نفوذ و اعمال قدرت خود نيز باخبرند، بسياري از آنان با باج دادن هاي مالي سعي مي كنند صداي زنان خانه ي خود را خفه كنند. براي شان هرچه بخواهند مي خرند، هر جا بخواهند مي برند.

مطالب مرتبط:

My title
تمامی حقوق مطالب وب سایت اختصاصی پایگاه خبری آتیه کار می باشد.

طراح سایت: سایت ستاپ Sitesetup