کیفیت در کارآفرینی | پایگاه خبری آتیه کار

کیفیت در کارآفرینی

کیفیت در کارآفرینی

کیفیت برای شرکت ها  یک ویژگی محصول و ارائه خدمات به مشتریان می باشد که بهتر ازست در بالابردن کیفین تلاش نمایند زیرا که بیشتر نارضایتی مشتریان از کمبود کیفیت می باشد.

امروز ایدههاي شرکتهاي بسیار موفق را در زمینه کیفیت محصول و ارائه خدمات به مشتریان براي ایجاد مزیتهاي رقابتی مورد بررسی قرار میدهیم.

تمرکز بر نیازهاي مصرف کنندگان، عامل اصلی گرایش بازاردانی است. امروزه بسیاري از  شرکتها و  سازمانهاي غیرانتفاعی مفاهیم جدید بازاردانی را  پذیرفته اند و طبق آن عمل  می کنند.

آنها متوجه شده اند که تمرکز بر نیازهاي مشتریان  به معنی توجه به کیفیت محصول و ارائه خدمات به مشتریان است؛ در نتیجه این دو موضوع از جدیدترین مفاهیم بازاردانی است و هر سازمانی که کوشش می کند  مشتريگرا باشد، باید با این مفاهیم آشنا شود.

کیفیت و خدمت در بازاردانی محصولات (کالاها ، خدمات) مختلف نقش مهمی دارد ولی براي تفکیک محصولات در آینده، در بسیاري از صنایع این عوامل ضروري به نظر  می رسند.

بسیاري از  شرکتها که زمانی از نظر تکنولوژي، قیمت پایین یا اندازه پیشتاز بودند، اکنون با توجه به کیفیت محصول و ارائه خدمات به مشتریان رقابت می کنند، جالب است که بازتاب چنین تغییراتی را در تمام سطوح سازمان از  هیات مدیره گرفته تا  فروشندهاي که محصول را به مشتري عرضه  می کند،  میتوان مشاهده کرد.

اگرچه در  سالهاي اخیر این دو مفهوم توجه همه را به خود جلب کرده، برخی از  شرکتهاي بسیار موفق،  سالهاي متمادي است که از این مفاهیم پیروي می کنند.

گاهی  مجزاکردن مباحث مربوط به کیفیت کالاها و ارائه خدمات به مشتریان مشکل می گردد زیرا عرضه کالایی با کیفیت بالا، قسمتی از ارائه خدمات عالی به مشتریان است و حمایت موثر و بجا از مشتریان نیز مبحث کیفیت را در بر  می گیرد؛ با این حال هریک از این دو مفهوم،  ویژگیهاي  منحصربه فردي دارد.

ادامه دارد……

کد خبر :۱۸۰۲

مطالب مرتبط:

My title
تمامی حقوق مطالب وب سایت اختصاصی پایگاه خبری آتیه کار می باشد.

طراح سایت: سایت ستاپ Sitesetup