اخبار کار | آتیه کار » پسرک و کفش نو؛ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻓﻴﻠﻢ ﻛﻮﺗﺎﻩ سال ۲۰۱۵ + فیلم

اخبار کار | آتیه کار

اقتصاد ، فرهنگ ، کار ، اشتغال ، کارآفرینی و فرهنگ کار

فیلم کوتاه

پسرک و کفش نو؛ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻓﻴﻠﻢ ﻛﻮﺗﺎﻩ سال ۲۰۱۵ + فیلم

پسرک و کفش نو؛ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻓﻴﻠﻢ ﻛﻮﺗﺎﻩ سال ۲۰۱۵ + فیلم

پسرک و کفش نو؛ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻓﻴﻠﻢ ﻛﻮﺗﺎﻩ سال ۲۰۱۵

این فیلم ماجرای پسرک فقیری است که با دیدن کفشی نو در پای پسری دیگر تمام توجهش به او جلب می شود، در زمان سوار شدن به قطار یکی از کفش ها از پای پسر در آمده و می افتد و …

مطالب مرتبط:


یک دیدگاه بگذارید


عکس ها

فیلم ها