اخبار کار | آتیه کار » پژوهش گوگل در مورد تیم کسب وکار ایده آل

اخبار کار | آتیه کار

اقتصاد ، فرهنگ ، کار ، اشتغال ، کارآفرینی و فرهنگ کار

رمز موفقیت گوگل در کارگروهی

پژوهش گوگل در مورد تیم کسب وکار ایده آل

پژوهش گوگل در مورد تیم کسب وکار ایده آل

بهترین شرکت ها از تیم های فوق العاده تشکیل شده اند. این امر با نگاهی هرچند کوتاه به نحوه فعالیت شرکت های بزرگ به خوبی قابل درک است. حتی یک شرکت دارای تعداد زیادی کارمند نیز در صورت ناتوانی پرسنل در کار مشترک به موفقیت دست نخواهد یافت.

به دلیل اهمیت کار تیمی در دنیای کسب وکار، چندی پیش گوگل پژوهشی را به منظور آگاهی از آنچه یک تیم را در فعالیت حرفه ای موفق می سازد، به انجام رساند. آنها نام این پژوهش را «پروژه ارسطو» گذاشتند. دلیل این نام گذاری تأثیرگذاری بالای جمله مشهور فیلسوف برجسته یونانی در این زمینه است: «کل بزرگ تر از مجموع اجزاست.»

به منظور تعریف اثربخشی در کار گروهی تیم پژوهشی به جست وجوی معیارهای که هر دو سطح کیفی و کمی را تحت پوشش قرار دهد، پرداختند. تیم گوگل در این راستا عملکرد تعداد قابل توجهی از شرکت ها را مورد بررسی قرار داد. همچنین در زمینه نحوه مدیریت شرکت با برخی از مدیرعامل ها و مدیران اجرایی برندهای برتر جهان مصاحبه هایی صورت گرفت. در نهایت گروه پژوهشی گوگل اثربخشی را بر اساس چهار معیار زیر تعریف کردند:

۱- ارزیابی عملکرد اجرایی تیم

۲- ارزیابی رهبر تیم از نحوه فعالیت گروه

۳- ارزیابی اعضای تیم از نحوه عملکرد گروه

۴- بررسی میزان فروش در بازه های زمانی سه ماهه.

بخشی از پژوهش گوگل کاربرد درون شرکتی داشته است. با این حال خوشبختانه بخشی از فرآیند پژوهشی بلندمدت این غول اینترنتی به طور رسمی منتشر شده است. به طور کلی تیم تحقیقاتی در فرآیند بررسی به این نتیجه رسید که نحوه فعالیت گروهی اعضا شرکت از ماهیت جداگانه هرکدام از آنها مهم تر است. به این ترتیب شاید جمعی از کارمندان بسیار ماهر در کنار هم موفقیت چندانی را رقم نزنند، برعکس گروهی متوسط با توانایی همکاری و سازگاری بالا احتمال کسب موفقیت بیشتری در دنیای کسب وکار خواهند داشت.

در ادامه مقاله «جاستین باریزو» به بررسی نکات مهم قابل برداشت از پژوهش بزرگ گوگل پرداخته است.

اعتماد: مهم ترین عنصر کار گروهی

براساس پژوهش گوگل امنیت روانی بیشترین اهمیت را در کیفیت مطلوب کار تیمی در عرصه کسب وکار دارد. گوگل چنین ویژگی را اینگونه تشریح می کند: «در تیمی با امنیت روانی بالا، اعضای گروه احساس امنیت در قبال ریسک پذیری دارند. این بدان معناست که اعضای تیم نسبت به این موضوع که در صورت بروز اشتباه هیچ کس از هم تیمی ها آنها را تنبیه یا سرزنش نخواهد کرد، آگاه هستند. البته امینت روانی تنها جنبه منفی ندارد. در زمینه های سازنده ای نظیر شهامت طرح پرسش و همچنین ارائه پیشنهادها و دیدگاه های مدنظر نیز باید به این اصل توجه کافی کرد.

آنچه گوگل در تلاش برای بیانش است، در یک کلمه خلاصه می شود: اعتماد. شاید در نگاه اول این یک مفهوم ساده باشد، با این حال ایجاد اعتماد در میان اعضای یک گروه به هیچ وجه ساده و راحت نیست. به عنوان مثال برقراری نوعی تعادل و حس اعتماد در میان یک تیم پنج نفره که هرکدام نوع نگاه و نگرش خاصی به کسب وکار دارند، دشواری خاص خود را در پی خواهد داشت. اگر ویژگی های تفاوت شخصی را نیز به این مسئله اضافه کنیم، آنگاه با معمایی بسیار پیچیده مواجه خواهیم بود.

دشواری ساخت اعتماد متقابل در تیم به معنای امکان ناپذیری آن نیست. برهمین اساس گوگل به بررسی شیوه های دستیابی به این هدف پرداخته است.

ابتدا به دیگران گوش دهید

به منظور ایجاد حس اعتماد باید به دیدگاه و احساسات دیگران احترام بگذاریم. به همین دلیل گوش فرا دادن به دیگران اهمیت می یابد.

هنگامی که به طور مداوم به صحبت های دیگران توجه کنیم، با فضای ذهنی و واقعیت های مدنظر شما آشنا شده و همچنین به جهان آنها راه خواهیم یافت. به علاوه این کار سیگنال مشخصی را نیز برای افراد مخابره می کند: شما عضوی از تیم و دارای جایگاه و ارزش مشخص هستید. به خاطر داشته باید که توجه به صحبت های دیگران صرفا به معنای سکوت نیست. به عنوان یک شنونده خوب باید توانایی مشارکت در بحث گوینده و طرح پرسش های مناسب را نیز داشته باشیم. هنگامی که صحبت های همه اعضای تیم را گوش دهید، نسبت به توانایی ها، علایق و نقاط ضعف هرکدام از آنها اگاهی مناسبی پیدا خواهید کرد. این آگاهی در فرآیند تقسیم کار به شما کمک فراوانی می کند.

ایجاد یکدلی و صمیمیت

فراتر از گوش دادن، فهم درست دیدگاه های اعضای تیم بسیار ضروری است. این فرآیند تحت عنوان همدلی شناختی در زمینه روان شناسی سازمانی عنوان می شود. یکدلی شناختی به فرآیند بیان احساسات و تفکرات افراد در فضای داخلی گروه اشاره دارد. به این معنا در صورت وجود جو بی اعتمادی یا ترس از بیان افکار، روند فعالیت هماهنگ تیم دچار وقفه خواهد شد. به عنوان مثال شاید برای مجموعه ای از کارمندان که بیش از ۳۰ سال در یک حوزه کسب وکار مشغول فعالیت هستند، بیان مشکلات در جمع خودمانی کاملا طبیعی باشد. با این حال برای کارمندان تازه کار این امر گام بسیار بلندی در راستای هماهنگی و تطبیق با دیگران است.

در صورتی که این گام را با موفقیت پشت سر بگذاریم، در داخل گروه افراد به راحتی با یکدیگر ارتباط برقرار کرده، مشکلات شان را مطرح می کنند و نگرانی بابت داوری دیگران نسبت به خود نخواهند داشت.

خودتان باشید

ارائه تصویری واقعی از خودمان در میان همکاران موجب تقویت اعتماد می شود. مشکل بسیاری از تیم ها تلاش اعضا برای نمایش بهترین تصویر از خودشان است. توصیه گوگل در اینجا بی اعتنایی نسبت به پیشرفت فردی نیست. در حقیقت باید تنها به واقعیت ها توجه کرده و آنها را با هم تیمی ها به اشتراک بگذارید. به این ترتیب در نهایت همه اعضای تیم دریافتی واضح و درست از یکدیگر خواهند داشت.

توجه داشته باشید در اینجا نیازی به بیان همه ویژگی های مان نیست. در واقع باید مرزی برای همدلی و یک رنگی اعضای تیم قائل شد. براین اساس ارائه بیش از حد اطلاعات در مورد ویژگی های شخصی مان نتیجه معکوس به بار خواهد آورد.
به گفته های خود عمل کنید

تأثیر جادویی گفتار تنها در صورتی رخ می دهد که مثال های واضحی نیز برای آن موجود باشد. به این ترتیب باید نسبت به آنچه می گوییم و دیگران را به انجام آن توصیه می کنیم، وفادار باشیم. این وفاداری از طریق عمل به گفته های مان جامه عمل به خود خواهد گرفت. توجه به این نکته اهمیت دارد که در صورت عمل مطابق گفته های مان از جایگاه و اعتبار بیشتری در میان همکاران برخوردار می شویم. در واقع همه ما تجربه کار با کسانی که فقط بقیه را به انجام برخی اصول دعوت می کنند، داشته ایم. این امر یکی از بدترین تجربیات همه ما را تشکیل می دهد. با این حال اصلا این روند نتیجه ای مناسب در زمینه اعتماد درون گروهی خواهد داشت. دست کم دیگران به شما به چشم فردی که گفته های وی قابل اعتماد است، نگاه خواهند کرد.

مخالفت و تعهد

در همه تیم ها احتمال بروز اختلاف وجود دارد. با این حال اختلاف به معنای ناکارآمدی تیم و کار گروهی نیست. براین اساس باید به اصطلاح «مخالفت و تعهد» که جف بزوس مطرح کرده است، توجه کنیم. براین اساس در فرآیند تصمیم گیری امکان بیان نظرهای مختلف وجود دارد. با این حال به محض تصمیم گیری در صورت مخالفت نیز باید با تیم همراهی کرد. این حرکت میزان تعهدمان به کار گروهی را نشان خواهد داد.

بدون شک دستیابی به چنین مرحله ای در تیم نیازمند زمان و تمرین زیادی است. با این حال صرف دستیابی به چنین جایگاهی بیانگر اهمیت کار گروهی و همچنین اعتماد به تصمیم جمعی افراد (حتی در صورت تعارض با تصمیم شخصی مان) است. این مرحله عالی ترین سطح اعتماد متقابل در یک تیم محسوب می شود.

به قلم Justin Bariso
مشاور ارتباطات خلاق

منبع: Inc
گروه مطلب: کسب و کار فرصت امروز

منبع عکس: سایت گوگل

مطالب مرتبط:


یک دیدگاه بگذارید


عکس ها

فیلم ها