اخبار کار | آتیه کار » وجود مشکلات تغذيه اي در مزارع پرورش بلدرچين

اخبار کار | آتیه کار

اقتصاد ، فرهنگ ، کار ، اشتغال ، کارآفرینی و فرهنگ کار

مزارع پرورش بلدرچين

وجود مشکلات تغذيه اي در مزارع پرورش بلدرچين

وجود مشکلات تغذيه اي در مزارع پرورش بلدرچين

محمدمهدی تقواییان کاخکی گفت: مزارع پرورش بلدرچین در ایران با یک سری مشکلات تغذیه ای مواجه است که از جمله می توان به در دسترس نبودن مواد اوليه خوراکي مخصوص بلدرچين نام برد.

محمدمهدی تقواییان کاخکی اظهار داشت: مزارع پرورش بلدرچین در ایران با یک سری مشکلات تغذیه ای مواجه است که از جمله می توان به در دسترس نبودن مواد اوليۀ خوراکي مخصوص بلدرچين نام برد.وی با بیان اینکه کيفيت پائين مواد اوليه وجود دارد افزود: عدم بالانس مناسب جيره براساس احتياجات پرنده وجود دارد لذا ضروری است که استفاده از يک جيره يکسان در مراحل مختلف پرورش و توليد در نظر گرفته شود.وی در ادامه بیان داشت: عدم هماهنگي جيره با تغييرات قيمت مواد اوليه در بازار بسیار دیده می شود نداشتن اطلاع دقيق از احتياجات پرنده در شرايط پرورشي متفاوت است.

متاسفانه هرچند در ايران هنوز شرايط استاندارد و متعادل براي پرورش بلدرچين تعيين نشده است اما حداقل مي توان براساس شرايط موجود و شرايط کلي پرورش، جيره هاي مناسب از لحاظ تأمين احتياجات و قيمت مواد اوليه تهيه نمود.تقواییان در پایان افزود: نکته اي که در خيلي از مزارع مناطق مختلف مشاهده مي شود اين است که اکثر پرورش دهندگان از يک جيرۀ يکسان در نقاط مختلف و در طول سال استفاده مي کنند و همين عامل نشان دهندۀ عدم توجه به اصول اوليۀ تغذيه بلدرچين مي باشد و همين عامل سبب عدم پرورش مناسب و عدم سوددهي اکثر مزارع پرورش بلدرچين شده است.بسیج

مطالب مرتبط:


یک دیدگاه بگذارید


عکس ها

فیلم ها