اخبار کار | آتیه کار » صدهزار واحد مسکوني بافت هاي فرسوده نوسازي مي شود

اخبار کار | آتیه کار

اقتصاد ، فرهنگ ، کار ، اشتغال ، کارآفرینی و فرهنگ کار

نوسازی

صدهزار واحد مسکوني بافت هاي فرسوده نوسازي مي شود

صدهزار واحد مسکوني بافت هاي فرسوده نوسازي مي شود

معاون رئيس جمهوري گفت: امسال ۱۰۰ هزار واحد مسکوني بافت هاي فرسوده کشور بازسازي مي شود.
به گزارش ايرنا، محمد باقر نوبخت چهارشنبه شب در حاشيه نشست ستاد اقتصاد مقاومتي استان بوشهر در جمع خبرنگاران افزود: از اين شمار ۵۰ هزار واحد سهم بافت فرسوده شهري و مابقي به روستاها اختصاص دارد.
رئيس سازمان برنامه و بودجه بيان کرد: اين طرح ۲۴۰ هزار فرصت شغلي ايجاد مي کند که تاثير زيادي درکاهش بيکاري استان ها خواهد داشت.
نوبخت ادامه داد: امسال در مجموع ۷۳۴ هزار ميليارد ريال اعتبار براي اشتغال زايي در بخش هاي حمل و نقل و نوسازي ناوگان، کشت گلخانه اي و گردشگري در کشور سرمايه گذاري مي شود که هر استان به تناسب طرح هاي ارائه شده مي تواند از آن استفاده کند.
وي يادآور شد: با وجود ايجاد ۷۹۰ هزار فرصت شغلي در سال گذشته اما ميزان بيکاري کاهش نيافت و هفت هزار نفر به جمعيت بيکاران کشور افزوده شد.
نوبخت گفت: هم اکنون جمعيت بيکاران کشور سه ميليون و ۲۰۰ هزار نفر است.
وي ادامه داد: در سال گذشته مجموع اعتبار طرح هاي اشتغالزايي کشور ۱۸۵ هزار ميليارد ريال بود که امسال حدود ۲ برابر شده است و مي توان با جذب آن گام بلندي براي ايجاد اشتغال در کشور برداشت.

مطالب مرتبط:


یک دیدگاه بگذارید


عکس ها

فیلم ها