اخبار کار | آتیه کار » چگونه بر مشکلات فائق آییم؟

اخبار کار | آتیه کار

اقتصاد ، فرهنگ ، کار ، اشتغال ، کارآفرینی و فرهنگ کار

نحوۀ تغییر نگرش در مواجهه با مشکلات

چگونه بر مشکلات فائق آییم؟

چگونه بر مشکلات فائق آییم؟

چالش ها سبب قوی تر شدن ما و باعث می شوند خود را بهتر بشناسیم.

مردم زیادی از شنیدن تجربیات من در مواجهه با مشکلات زندگی لذت می برند و می خواهند بیشتر در این مورد بدانند؛ بنابراین این بخش را به منظور شرح نمونه هایی از موارد غلبه بر بزرگ ترین مشکلات زندگی ام می نویسم.

احتمالا شما نیز تاکنون بر چالش های زندگی خود فائق آمده اید و هم اکنون نیز مشغول دست و پنجه نرم کردن با شماری دیگری از موانع زندگی تان هستید. ممکن است به نظر بیاید چالش های زندگی یکی پس از دیگری رخ می دهند، که اغلب هم این گونه است.

هربار که بر مشکلی فائق می آییم، مشکل دیگری از راه می رسد. گرچه باید بدانید که این اتفاق، آن قدرها هم بد نیست. این مشکلات هستند که باعث قوی تر شدن ما می شوند. آنها باعث شناخت بهتر ما از خودمان می شوند و ما را برای یک زندگی بزرگ تر و بهتر آماده می کنند. این مشکلات لزوما دیواری بی پایان میان ما و خواسته های مان نیستند؛ مگر این که خودمان این گونه بخواهیم.

در رویارو شدن با مشکلات، دو رویکرد می توانیم داشته باشیم: اجازه دهیم ما را از رسیدن به خواسته های مان دور کنند و یا این که عاملی تأثیرگذار در جهت تعالی ما و رسیدن به شخصیتی مفید باشند.

در هر مقطعی از زندگی که مشکلی برای من پیش می آمد، می توانستم اجازه دهم سد راهم شود و از خواسته های خود چشم پوشی کنم، اما به جای این کار سعی می کردم از آنها در جهت کامل تر کردن شخصیتم استفاده کنم. می دانستم شرایط زندگی ام تغییر کرده است و از اینکه اجازه نداده بودم قربانی شرایط پیش آمده شوم، احساس رضایت می کردم.

می دانم مشکلات زندگی بسیاری از مردم بزرگ تر از مشکلات زندگی من هستند. درواقع ممکن است شما با مشکلات خیلی وخیم-تری روبه رو باشید، اما درمورد تجربۀ شخصی من، این مشکلات بیش از این که سدی در مسیر رسیدن به خواسته هایم باشند، آموزگاری برای من بودند.

در این مقاله سعی داشتم درمورد نحوۀ تغییر نگرش در مواجهه با مشکلات صحبت کنم و به خوانندگان این مقاله بگویم چگونه بر این موانع فائق آمده ام؛ به امید آن که این تجربه در روبه رو شدن با مشکلات به شما کمک کند.

منبع فرصت امروز

کدخبرنگاری۱۸۰۱

مطالب مرتبط:


یک دیدگاه بگذارید


عکس ها

فیلم ها