اخبار کار | آتیه کار » دولت از کسب و کارهای خانگی حمایت می‌کند

اخبار کار | آتیه کار

اقتصاد ، فرهنگ ، کار ، اشتغال ، کارآفرینی و فرهنگ کار

مشاغل خانگی

دولت از کسب و کارهای خانگی حمایت می‌کند

دولت از کسب و کارهای خانگی حمایت می‌کند

طرح ملی الگوی نوین توسعه مشاغل خانگی به تازگی در هشت استان خراسان رضوی، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، کردستان، کرمانشاه، لرستان، چهارمحال و بختیاری و آذربایجان غربی به صورت پایلوت آغاز شده و قرار است به تدریج در سراسر کشور توسعه یابد.

در الگوی جدید مشاغل خانگی، رَسته فعالیت‌ها و ظرفیت‌های شغلی خانگی به تفکیک هر استان شناسایی شده است و تقاضای راه اندازی مشاغل خانگی در این ۸ استان باید صرفا در فعالیت های تعیین شده باشد.
یکی از ویژگی‌های این الگو، این است که واجدین شرایط، استعداد سنجی می شوند و مهارت‌های کاربردی و شناخت بازار در قالب آموزش‌های کوتاه مدت به آنها ارائه می‌شود.
در الگوی جدید، مشاغل خانگی متناسب با نیاز هر استان در جهت ظرفیت‌های شغلی پیش بینی شده، به صورت هدفمند هدایت می شوند که اتصال به بازار و توسعه محصول، یکی از مهمترین اهداف این نوع مشاغل در الگوی جدید است. در این طرح، شناسایی مشاغل مورد نیاز در هر استان با هدف جلوگیری از گسترش شغل‌های بدون ظرفیت اشتغال و ایجاد فرصت های شغلی پایدار خانگی انجام می شود.
الگوی جدید توسعه مشاغل خانگی با رویکرد کاهش وابستگی متقاضیان به تسهیلات و در مقابل، اتکاء به توانمندسازی افراد از طریق مشاوره های شغلی، آموزش، راهنمایی و تیم سازی است.
در حال حاضر متقاضیان راه اندازی مشاغل خانگی در هشت استان مذکور پس از ثبت نام در سامانه www.inhb.ir باید در یکی از رشته شغل های اعلامی استان مربوطه فعالیت کنند.
داشتن حداقل ۱۸ سال سن، ساکن بودن در استان محل ثبت نام در سامانه و عدم اشتغال و تحت پوشش بیمه کاری نبودن شرایط متقاضیان راه‌اندازی مشاغل خانگی جهت ثبت نام در سامانه است.

منبع :مهر

کدخبرنگاری۱۸۰۱

مطالب مرتبط:


یک دیدگاه بگذارید


عکس ها

فیلم ها