اخبار کار | آتیه کار » جزئیات حمایت دولت از توسعه کسب و کارهای نوپا

اخبار کار | آتیه کار

اقتصاد ، فرهنگ ، کار ، اشتغال ، کارآفرینی و فرهنگ کار

جزئیات حمایت دولت از توسعه کسب و کارهای نوپا

جزئیات حمایت دولت از توسعه کسب و کارهای نوپا
مدیرکل توسعه کارآفرینی وزارت کار با اشاره به جزئیات توسعه کسب و کارهای نوپا گفت:

درمجموعه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی از کسب و کارهایی که دارای نوآوری هستند حمایت می کنیم،کسب و کارهایی که قدرت رقابت در بازار های بین المللی را دارند.
رحیم سرهنگی، مدیرکل توسعه کارآفرینی وزارت کار ، درباره برنامه های توسعه کسب و کارهای نوپا و توسعه کارآفرینی گفت:
اولین هدفمان در زمینه توسعه کسب و کار، توسعه کسب و کارهای با پتانسیل رشد بالا است، این مشاغل در دنیا به غزال های پر رشد شهرت دارند و ما در ایران به این بنگاه ها یوزهای جوان می گوییم.
 وی بیان کرد: در کشورهای موفق در زمینه اقتصادی  همین بنگاه های پر رشد هستند که بیشترین سهم را در ارزش افزوده دارند و در واقع موتورهای اقتصادی کشورشان هستند.
به طور مثال کشور کره چندیدن مجموعه کسب و کار پر رشد دارد که علاوه بر اشتغالزایی در کره، ارزش افزوده بالایی را برای کشور خود با نفوذ در بازار های جهانی کسب کرده اند. در واقع توسعه کشورها حاصل حمایت از این بنگاه هاست.

سرهنگی با بیان اینکه از کسب و کارهایی که مبتنی بر نوآوری استو قابلیت رقابت در بازار جهانی را دارد استقبال می کنیم گفت:

در مجموعه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی از کسب و کارهایی که دارای نوآوری است حمایت می کنیم،کسب و کارهایی که قدرت رقابت در بازار های متطقه و بین المللی را دارند.

این مجموعه ها را شناسایی می کنیم و سعی می کنیم  آنها را حمایت کنیم تا ریسک فعالیتشان کاهش یابد و در مرحله بعدی با ارتباط گیری با کشورهای مختلف بازارجهانی را برای اینها مهیا می کنیم.

یعنی با استفاده از دیپلماسی سیاسی فضایی برای ارتباط و حضور در نمایشگاه های مختلفبین المللی و بازار جهانی را برایشان فراهم می کنیم.

منبع تسنیم

کدخبرنگاری۱۸۰۱

مطالب مرتبط:


یک دیدگاه بگذارید


عکس ها

فیلم ها