پایگاه خبری آتیه کار » تشکیل زنجیره انسانی جهت اثاث کشی یک کتاب فروشی در جنوب انگلیس

پایگاه خبری آتیه کار

اخبار کار اشتغال استخدام و فرهنگ کار

تقویت فرهنگ کتابخوانی

تشکیل زنجیره انسانی جهت اثاث کشی یک کتاب فروشی در جنوب انگلیس

تشکیل زنجیره انسانی جهت اثاث کشی یک کتاب فروشی در جنوب انگلیس

صدها نفر از مردم ساوتهمپتون در جنوب انگلیس، برای کمک به اثاث‌کشی یک کتابفروشی، زنجیره‌ انسانی تشکیل دادند و هزارها کتاب را دست‌ به‌ دست از محل قدیمی کتاب‌فروشی به محل جدید منتقل کردند.

نکته جالب و قابل تامل اینست که محل جدید کتابفروشی با جمع‌آوری کمک‌های مالی مردم خریداری شده است .

بلاگرام

مطالب مرتبط:


یک دیدگاه بگذارید


عکس ها

فیلم ها