اخبار کار | آتیه کار » ‘تعارف’ ما ایرانی‌ها، یکی از ده کلمه‌ای است که در زبان انگلیسی معنی ندارند!

اخبار کار | آتیه کار

اقتصاد ، فرهنگ ، کار ، اشتغال ، کارآفرینی و فرهنگ کار

گاردین

‘تعارف’ ما ایرانی‌ها، یکی از ده کلمه‌ای است که در زبان انگلیسی معنی ندارند!

‘تعارف’ ما ایرانی‌ها، یکی از ده کلمه‌ای است که در زبان انگلیسی معنی ندارند!

مجله گاردین ۱۰ کلمه از زبانهای مختلف جهان را انتخاب کرده که در زبان انگلیسی متعارفی برای آنها وجود ندارد. جالب اینجاست که ‘تعارف’ ما ایرانی ها یکی از این ‌کلمات است! خوب که فکر کنید، واقعا هم همینطور است.

۱- SPAIN: sobremesa
۲- PORTUGAL: esperto/esperta
۳- ITALY: bella figura
۴- GERMANY: Feierabend
۵- FINLAND: sisu
۶- IRAN: Ta’arof
۷- RUSSIA: тоска (toska)
۸- JAPAN: shoganai
۹- NETHERLANDS: polderen
۱۰- CHINA: tiáo 条

مطالب مرتبط:


یک دیدگاه بگذارید


عکس ها

فیلم ها