اخبار کار | آتیه کار » روش IVY LEE برای مدیریت زمان

اخبار کار | آتیه کار

اقتصاد ، فرهنگ ، کار ، اشتغال ، کارآفرینی و فرهنگ کار

مدیریت زمان

روش IVY LEE برای مدیریت زمان

روش IVY LEE برای مدیریت زمان

در مبحث مدیریت زمان روش های مختلفی مطرح شده که جدید ترین آن ، روش IVY LEE می باشد که به اختصار در ذیل به آن می پردازیم

۱. در پایان هر روز ۶ کار مهم را که باید فردا انجام دهید را یادداشت کنید. (بیش از ۶ کار را یادداشت نکنید)

۲. این ۶ کار را بر اساس اولویت مرتب کنید.

۳. فردا به محض رسیدن سر کار فقط روی کار اول تمرکز کنید و تا به اتمام نرسیدن کار اول سراغ کارهای بعدی نروید.

۴. باقی کارها را هم به همین صورت پیش ببرید. در انتهای روز هر کدام از کارها را که نتوانستید انجام دهید به لیست فردا منتقل کنید.

۵. هر روز این کار را تکرار کنید.

@dotDE

مطالب مرتبط:


یک دیدگاه بگذارید


عکس ها

فیلم ها