اخبار کار | آتیه کار » واقعیت اینست که فقط دارایی های شما باعث جذب دیگران می شود

اخبار کار | آتیه کار

اقتصاد ، فرهنگ ، کار ، اشتغال ، کارآفرینی و فرهنگ کار

دارایی شما چیست؟

واقعیت اینست که فقط دارایی های شما باعث جذب دیگران می شود

واقعیت اینست که فقط دارایی های شما باعث جذب دیگران می شود

واقعیت  اینست که فقط دارایی شماست که باعث جذب دیگران به شما می شود و نکته جالب اینجاست که این شما هستید نوع دارایی خود را برای جذب افراد مختلف انتخاب می کنید؟

این دارایی ها می توانند شامل انسانیت ، دانش ، عشق ، شخصیت ، پول یا زیبایی ، سکس ، اندام و … باشد . همه چیز را شما انتخاب می کنید ! (سهند بهنام)

مطالب مرتبط:


یک دیدگاه بگذارید


Your SEO optimized title page contents

عکس ها

فیلم ها