اخبار کار | آتیه کار » مصوبه سران قوا در مورد چک تضميني

اخبار کار | آتیه کار

اقتصاد ، فرهنگ ، کار ، اشتغال ، کارآفرینی و فرهنگ کار

رئیس کل بانک مرکزی

مصوبه سران قوا در مورد چک تضميني

مصوبه سران قوا در مورد چک تضميني

به موجب تصویب سران قوا، از این پس پرداخت چک تضمینی صرفا دروجه گیرنده چک (ذینفع) امکان پذیر است . ظهرنویسی و انتقال چک تضمین شده به دیگری فاقد اعتبار خواهد بود

عبدالناصر همتی در این باره گفت: به موجب تصویب سران قوا، از این پس پرداخت چک تضمینی صرفا در وجه گیرنده چک (ذینفع) امکان پذیر است.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: همچنین بر اساس این تصمیم، ظهرنویسی و انتقال چک تضمین شده به دیگری فاقد اعتبار خواهد بود.
گفتنی است جزییات تصمیم شورای هماهنگی اقتصادی، بزودی اطلاع رسانی خواهد شد.
مطالب مرتبط:


یک دیدگاه بگذارید


عکس ها

فیلم ها