اخبار کار | آتیه کار » همایش ملی «مدیریت، حسابداری و کسب و کار الکترونیکی با رویکرد اقتصاد مقاومتی» مهرماه ۹۸ برگزار می‌شود

اخبار کار | آتیه کار

اقتصاد ، فرهنگ ، کار ، اشتغال ، کارآفرینی و فرهنگ کار

با مشارکت انجمن علمی مدیریت دانش ایران؛

همایش ملی «مدیریت، حسابداری و کسب و کار الکترونیکی با رویکرد اقتصاد مقاومتی» مهرماه ۹۸ برگزار می‌شود

همایش ملی «مدیریت، حسابداری و کسب و کار الکترونیکی با رویکرد اقتصاد مقاومتی» مهرماه ۹۸ برگزار می‌شود
دومین همایش ملی «مدیریت، حسابداری و کسب و کار الکترونیکی با رویکرد اقتصاد مقاومتی» با مشارکت انجمن علمی مدیریت دانش ایران مهرماه ۹۸ برگزار خواهد شد.

 

مطالب مرتبط:


یک دیدگاه بگذارید


عکس ها

فیلم ها