اخبار کار | آتیه کار » 2019 » می

اخبار کار | آتیه کار

اقتصاد ، فرهنگ ، کار ، اشتغال ، کارآفرینی و فرهنگ کار

  • بهترین تئاتر کمدی تهران 

    تئاتر

    بهترین تئاتر کمدی تهران دوشنبه, ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸

    نمایش کمدی زندان به صرف میرزا قاسمی کاری از مهدی شیخی که پر تماشگرترین نمایش کمدی سال ۹۸- ۹۷ نام گرفت نمایشی که شما را به دهه چهل هجری می برد با کمدین های جوان که در طول دو ساعت تماشای نمایش خنده شما قطع نخواهد شد و البته موزیکال بودن آن در ایجاد این فضای شاد بی تأثیر نیست .

عکس ها

فیلم ها