اخبار کار | آتیه کار » جریمه به کارگیری نیروی کار خارجی غیرمجاز در سال ۱۴۰۰ تعیین شد

اخبار کار | آتیه کار

اقتصاد ، فرهنگ ، کار ، کارآفرینی و فرهنگ کار

نیروی کار خارجی غیرمجاز

جریمه به کارگیری نیروی کار خارجی غیرمجاز در سال ۱۴۰۰ تعیین شد

جریمه به کارگیری نیروی کار خارجی غیرمجاز در سال ۱۴۰۰ تعیین شد

 مدیرکل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطرنشان کرد: هر کارفرمایی که به صورت غیر مجاز از نیروی کار خارجی استفاده و یا در مشاغلی به غیر شغل تعيين شده در پروانه کار اقدام کند، به ۵ برابر حداقل دستمزد برای هرروز اشتغال جریمه می شود.

سرپوش – محسن ابراهیمی، مدیرکل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطرنشان کرد:باتوجه به تعیین حداقل حقوق روزانه در سال ۱۴۰۰ به مبلغ ۸۸۵ هزار و ۱۶۵ ریال( ۸۸ هزار و ۵۱۵ تومان)، برطبق با بند ج ماده ۱۱ قانون تنظیم بخشی از درآمدهای دولت، هر کارفرمایی که به صورت غیر مجاز از نیروی کار خارجی استفاده و یا در مشاغلی به جز شغل تعیین شده در پروانه کار اقدام کند، به ۵ برابر حداقل دستمزد یعنی ۴ میلیون و ۴۲۵ هزار و ۸۲۵ ریال( ۴۴۲ هزار و ۵۸۲ تومان) برای هر روز اشتغال جریمه می شود.

در صورت استنکاف از پرداخت این جریمه، کار‌فرما براساس با ماده ۱۸۱ قانون کار به محاکم قضایی معرفی خواهد شد.

 

مطالب مرتبط:


یک دیدگاه بگذارید


Your SEO optimized title page contents

عکس ها

فیلم ها