اخبار کار | آتیه کار » آثار تورمی ورود پول پرفشار به بازارها

اخبار کار | آتیه کار

اقتصاد ، فرهنگ ، کار ، کارآفرینی و فرهنگ کار

مسعود دانشمند، اقتصاددان:

آثار تورمی ورود پول پرفشار به بازارها

آثار تورمی ورود پول پرفشار به بازارها

دولت در حقیقت با ارایه این کارتهای اعتباری یا عنوان پرداحت یارانه به ۶۰ میلیون نفر راهکارهای بی برنامه خود را ادامه می دهد.

به گزارش آتیه کار به نقل از روزنامه کسب و کار این کارت به مانند تمام یارانه هایی که تا به امروز پرداخت شده است بار تورمی خواهد داشت. حتی بار تورمی این مبالغ ۷ و ۱۴ میلیونی بسیار بیشتر از یارانه های قبلی خواهد شد. اگر فرض بر این باشد که به ۶۰ میلون نفر ۷ میلیون تومان یارانه پرداخت شود بالغ بر ۴۲۰ هزارمیلیارد تومان نقدینگی وارد چرخه خرده فروشی می شود و چون این کارتها فقط برای خرید طراحی شده اند و قابلیت تبدیل شدن به پول نقد را ندارند آثار تورمی رشد نقدینگی در اقتصاد را قطعا خواهیم داشت.
از طرفی دیگر این پول باید بازگردانده شود. حال از طریق کسر از یارانه، پشتوانه سهام عدالت و یا پشتوانه های دیگری که برای جاماندگان از یارانه و سهام عدالت تعیین خواهد شد. تنها در رابطه با افرادی که سهام عدالت به عنوان پشتوانه خواهند داشت در صورت عدم بازگرداندن پول در دوره چندساله به طور قطع دولت سهام عدالت افراد مذکور را برای فروش به بورس عرضه خواهد کرد و این درآمدزایی برای دولت خواهد شد. این در حالی است که مردم باید اقساط این پول را پرداخت کنند و بسیاری از آنها توان پرداخت آن را ندارند.
همچنین با ورود پول پرفشار، چرخش مالی در شبکه خرده فروشی اتفاق می افتد که منجر به تورم خواهد شد. پس از گذر از این اتفاق فروشگاهها از اجناس و کالاها خالی خواهند شد و مغازه داران پس از این اتفاق برای تامین کالا خدمات به تولیدکننده و واردکننده فشار وارد می کنند که موقعیتی چندان جالبی نخواهد بود. پس از این اتفاق باید دست خالی فروشندگان را چاره کنند و دولت بعد در چاه دولت فعلی خواهد افتاد. به هر ترتیب دولت گویا قرار است با طرح هایی موقتی این دو تا سه ماه باقی مانده را هم بگذارند و بار اصلی را به دوش دولت بعد بیاندازد.

مطالب مرتبط:


یک دیدگاه بگذارید


Your SEO optimized title page contents

عکس ها

فیلم ها