تصاویر نمایشگاه مطبوعات | پایگاه خبری آتیه کار

غرفه آتیه کار در بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات سال ۱۳۹۵ به روایت تصویر

غرفه آتیه کار در بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات سال ۱۳۹۵ به روایت تصویر

در بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات که آبان ماه سال ۱۳۹۵ برگزار گردید افتخار میزبانی مسئولین و مدیران محترم کشوری همچنین مردم شریف و فرهیخته گان گرامی را داشتیم . گزارش زیر تصاویری از افتخار حضور این عزیزان در غرفه خادمان جامعه کارگری است .

ادامه مطلب

غرفه آتيه كار در نمايشگاه مطبوعات همراه با مديران و مسئولین محترم كشوري ( ۵ )

غرفه آتيه كار در نمايشگاه مطبوعات همراه با مديران و مسئولین محترم كشوري ( ۵ )

آتيه كار پس از شش ماه از آغاز فعاليت خويش در عرصه رسانه افتخار حضور در نمايشگاه مطبوعات داشت . از جمله ميهماناني كه به پاس حرمت به كار و كارگر به غرفه آتيه كار قدم گذاشتند به روايت تصوير به شرح ذيل مي باشد .

ادامه مطلب

غرفه آتيه كار در نمايشگاه مطبوعات همراه با مديران محترم رسانه و نخبگان کشوری ( ۴ )

غرفه آتيه كار در نمايشگاه مطبوعات همراه با مديران محترم رسانه و نخبگان کشوری ( ۴ )

آتيه كار پس از شش ماه از آغاز فعاليت خويش در عرصه رسانه افتخار حضور در نمايشگاه مطبوعات داشت . از جمله ميهماناني كه به پاس حرمت به كار و كارگر به غرفه آتيه كار قدم گذاشتند به روايت تصوير به شرح ذيل مي باشد .

ادامه مطلب

غرفه آتيه كار در نمايشگاه مطبوعات همراه با مديران محترم لشكري و كشوري ( ۲ )

غرفه آتيه كار در نمايشگاه مطبوعات همراه با مديران محترم لشكري و كشوري ( ۲ )

آتيه كار پس از شش ماه از آغاز فعاليت خويش در عرصه رسانه افتخار حضور در نمايشگاه مطبوعات داشت . از جمله ميهماناني كه به پاس حرمت به كار و كارگر به غرفه آتيه كار قدم گذاشتند به روايت تصوير به شرح ذيل مي باشد .

ادامه مطلب

غرفه آتيه كار در نمايشگاه مطبوعات همراه با مديران محترم لشكري و كشوري ( ۱ )

غرفه آتيه كار در نمايشگاه مطبوعات همراه با مديران محترم لشكري و كشوري ( ۱ )

آتيه كار پس از شش ماه از آغاز فعاليت خويش در عرصه رسانه افتخار حضور در نمايشگاه مطبوعات داشت . از جمله ميهماناني كه به پاس حرمت به كار و كارگر به غرفه آتيه كار قدم گذاشتند به روايت تصوير به شرح ذيل مي باشد .

ادامه مطلب
تمامی حقوق مطالب وب سایت اختصاصی پایگاه خبری آتیه کار می باشد.

طراح سایت: سایت ستاپ Sitesetup