فرآيند دريافت جايزه تعالي سازماني EFQM | پایگاه خبری آتیه کار

فرآيند دريافت جايزه تعالي سازماني EFQM

فرآيند دريافت جايزه تعالي سازماني EFQM

در اواخر سال ۲۰۰۱ ميلادي ،‌بنياد مديريت كيفيت اروپا براي تشويق و ترغيب سازمان ها جهت قرار گرفتن در مسير تعالي ،‌سطوحي را تحت عنوان سطوح تعالي تعريف كرد . تا آن زمان ،‌فقط سازمان هاي متعالي مي توانستند سطح تعالي خود را نسبت به جايزه كيفيت اروپا ( EQA ) ارزيابي نمايند و اين موضوع باعث سرخوردگي سازمان هايي مي گرديد كه تلاش هايي را در راه تعالي انجام داده بودند . در واقع اين كار در پاسخ به تقاضاي روز افزون سازمان ها جهت نحوه مشخص كردن جايگاه خود در راه پر پيچ و خم تعالي انجام شد .

بنياد EFQM در اين طرح اهداف زير را دنبال مي كند :‌

۱) فراگير نمودن مفهم و فرهنگ تعالي و ترغيب و تشويق سازمان ها براي ايجاد بهبود نظام مند

۲) تعيين مقاصد مياني در مسير تعالي و امكان نشان دادن بهبودها به كاركنان ،‌تأمين كنندگان ،‌شركا و مشتريان سازمان

۳) ايجاد تمركز بر يادگيري و آموزش

۴) تشخيص ميزان تأثير گذاري بهبودها بر استراتژي كلي سازمان

سطوح تعريف شده توسط EFQM عبارتند از : 

۱) سطح تعهد به تعالي

۲) سطح تقدير براي تعالي

۳) برگزيدگان اوليه

۴) برندگان جايزه مقدماتي

۵) برنده جايزه نهايي

در اين قسمت به تشريح اين سطوح مي پردازيم :

سطح ۱ : تعهد به تعالي 

اين سطح براي سازمان هايي طراحي شده است كه در ابتداي سفر خود به سمت تعالي سازماني هستند . در اينجا هدف اين است كه سازمان ها ،‌عملكرد فعلي خود را درك كرده و بتوانند اولويت هاي بهبودرا تعيين نمايند. بدين منظور يك فرآيند دو مرحله هاي پيش روي سازمان ها قرار دارد .

در مرحله اول از سازمان ها خواسته مي شود كه يك خود ارزيابي كامل نسبت به معيارهاي ۹ گانه مدل تعالي EFQM انجام دهند . با اين كار آن ها نگرش جامعي نسبت به عملكرد خود در قبال يك مدل شناخته شده بدست خواهند آورد . برون داد اين مرحله از كار ،‌مشخص شدن تعدادي زمينه بهبود ، اولويت بندي پروژه هاي بهبود و تهيه برنامه اقدامات براي سازمان خواهد بود.

در مرحله دوم سازمان بايد بتواند نشان دهد كه اقداماتي در جهت بهبود انجام داده است و يك برنامه بهبود كه مبتني بر خود ارزيابي سازماني است در آنجا پياده شده است .

اين كار طي يك بازديد يك يا دو روزه كه توسط يك ارزياب آموزش ديده انجام مي گيرد .  با برگزاري جلسات بحث و گفتگو و احياناً مشاهده برخي مستندات صحه گذاري مي گردد. شكل زير نشان اين سطح را ارائه مي كند .

۸۵۴

سطح ۲ : تقدير براي تعالي 

اين سطح براي سازمان هايي طراحي شده است كه فرآيند خود ارزيابي را به طور كامل انجام داده اند و پيشرفت هاي مناسبي را در به كارگيري زير معيارهاي ۳۲ گانه مدل داشته اند . چنين سازمان هايي ،‌ فرآيندي مشابه ارزيابي براي جايزه تعالي EFQM ، در سطحي ساده تر طي مي نمايند . بدين ترتيب كه آن ها يك گزارش مختصر را كه چارچوب آن مشخص است تهيه و در اختيار ارزيابان قرار مي دهند . يك گروه ارزياب سه الي پنج نفره پس از مطالعه گزارش ، يك بازديد حدوداً سه روزه از سازمان انجام مي دهند و نسبت به تهيه گزارشي كه شامل امتياز سازمان و نقاط قوت و زمينه هاي بهبود است ،‌اقدام مي نمايند . از سال ۲۰۰۶ ميلادي ،‌بنياد EFQM سه سطح تقدير نامه شامل تقديرنامه هاي ۳ ستاره ، ۴ ستاره و ۵ ستاره براي حداقل امتيازات به ترتيب ۴۰۰،۳۰۰ و ۵۰۰ امتياز را تعريف نموده است . نشان هاي اين سطوح در شكل زير آورده شده است .

۶۹۵

سطح ۳ و ۴ و ۵ : برگزيدگان اوليه ،‌برگزيدگان جايزه مقدماتي و برنده جايزه نهايي 

اين سطوح كه به سطوح جايزه نيز معروف هستند تا قبل از سال ۲۰۰۱ تنها سطوح شناخته شده بودند و به خاطر اين كه در فرآيند ارزيابي ،‌بعداً از يكديگر تفكيك مي گردند با هم توضيح داده مي شوند .

سازمان هايي كه متقاضي جايزه تعالي EFQM هستند بايد در زمان تعيين شده توسط بنياد EFQM يك گزارش از نتايج سازمان مطابق ساختاري كه مشخص شده تهيه كنند . ابتدا اين گزارش توسط بنياد EFQM بررسي مي شود و در صورتي كه تشخيص داده شود كه در حد حداقل برگزيدگان اوليه است ، مورد پذيرش اوليه قرار خواهد گرفت و از سازمان خواسته مي شود كه يك گزارش تكميلي هم براي توانمند سازها ،‌مطابق دستورالعمل تهيه نمايد كه هر دو گزارش اظهارنامه را تشكيل مي دهد .

اين اظهارنامه توسط يك تيم ارزياب آموزش ديده و مجرب كه معمولاً مديران ارشد و مياني سازمان ها از كشورهاي مختلف هستند مورد ارزيابي مقدماتي بدون ادن امتياز قرار مي گيرد . بسته به بزرگي و پيچيدگي سازمان ، تعهداد اين ارزيابان از چهار تا هشت نفر متغير است . سپس تيم ارزياب حداكثر طي يك هفته نسبت به بازديد از محل سازمان اقدام نموده و يك گزارش بازخور همراه با جزئيات تهيه خواهد كرد . سپس كميته داوران جايزه ،‌گزارش هاي بازخور تهيه شده توسط تيم ارزياب را مطالعه و نسبت به صحه گذاري در امتياز اقدام خواهند كرد .

در نهايت كميته داوران جايزه ،‌نسبت به تعيين سطح متقاضيان با توجه به امتياز كسب شده اقدام خواهد كرد . به طور تقريبي سازمان هايي كه به ترتيب بالاي ۵۵۰ و ۶۳۰ امتياز بگيرند در سطوح برگزيدگان اوليه و برندگان جايزه مقدماتي قرار خواهند گرفت و سازماني كه بتواند بيشترين امتياز را ( به شرط داشتن حداقل ۷۰۰ امتياز )‌ كسب نمايد ، به عنوان برنده نهايي جايزه تعالي EFQM معرفي خواهد شد . اين به آن معني است كه ممكن است در يك سال بخصوص اين فرآيند برنده نهايي براي جايزه نداشته باشد . ضمناً بايد توجه كرد كه سطوح جايزه براي دسته هاي مختلف متقاضيان به طور جداگانه ارزيابي مي شود .

از سال ۲۰۰۳ تنها شركت هايي مي توانند برنده جايزه مقدماتي باشند كه حداقل در يكي از مفاهيم بنيادين ، به عنوان مدل الگو انتخاب شوند . بدين ترتيب يك شركت مي تواند برنده چندين جايزه شود .

برگرفته از كتاب : مدل جايزه تعالي EFQM –  تأليف : دكتر منوچهر نجمي – انتشارات سرآمد

گردآوري : اكرم محمدزاده

 

مطالب مرتبط:

My title
تمامی حقوق مطالب وب سایت اختصاصی پایگاه خبری آتیه کار می باشد.

طراح سایت: سایت ستاپ Sitesetup