تفكر استراتژيك و اجزاء آن در سازمان هاي موفق ايراني | پایگاه خبری آتیه کار

تفكر استراتژيك و اجزاء آن در سازمان هاي موفق ايراني

تفكر استراتژيك و اجزاء آن در سازمان هاي موفق ايراني

مقدمه
مولفين اين مجموعه در تحقيقات خود به اين نتيجه رسيدن كه رويكرد سازمانها ( منظور مديران و رهبران سازمان ها ) به موضوع مهم برنامه ريزي استراتژيك ، عملا تعيين كننده افول و يا حيات سازمان ها خواهد بود . ما ، در تحقيقات خود دريافتيم سازمان هايي كه برنامه ريزي استراتژيك را به عنوان مهم ترين اولويت خود قرار داده و تأكيد فوق العاده اي بر رعايت اصول مكانيسم ها ، ابزارها و فرآيندهاي آن دارند عملا سازمان خود را به خطر انداخته و امكان استفاده سازمان از فرصت هاي موجود را از بين مي برند . در مقابل مديران  رهفران سازماني كه برنامه ريزي استراتژيك را تنها ابزاري براي ارتقاي قابليت سازمان خد در شناسايي ،‌خلق و شكار فرصت ها مي بينند ، سازمان هاي پايدارتري را پايه گذاري كرده و حيات آن ها را تضمين مي كنند .
تفكر استراتژيك و جايگاه آن در سازمان هاي موفق
سازمان هاي موفق ايراني ،‌با اتخاذ رويكرد توصيفي و با استفاده از تفكر استراتژيك ، برداشت هاي زير را از برنامه استراتژيك خود دارند
•هنر غلبه بر سنت ها و كشف و جاري سازي پارادايم هاي جديد است
•هنر پيدا كردن راه هاي همكاري با ديگران در شرايطي است كه اكثريت تمايل به تك روي دارند
•هنر متقاعد كردن ديگران و حتي خود ، براي انجام آن چيزي است كه ادعا مي كنيم
•هنر تفسير و تحليل اطلاعات و نتيجه گيري هاي منطقي و خلاقانه از آن ها است
•براي پيش بيني و برآورد آنچه كه ديگران قصد انجام آن را دارند ،‌به كار مي آيد .
•رعايت و اهميت دادن به استنتاج و نتيجه گيري هاي عملي است .
•ارايه و خلق راهكارهاي اجرايي و ارزيابي آن ها مبتني بر حقايق است .
•برخورداري از تفكر يكپارچه منطقه ، عقلايي ، خلاق و نوآور مي باشد .
•روش حفظ انعطاف پذيري است
•عمل بر اساس شرايط محيطي سخت و نامساعد را امكان پذير مي نمايد .

انتظارات سازمان هاي موفق از يك استراتژيك
استراتژيست ها به عنوان افراد اصلي و تعيين كننده اي كه سرنوشت سازمان ها را رقم مي زنند مي بايست انتظارات زيادي را تأمين نمايند .
آنچه از يك استراتژيك انتظار مي رود :
برخورداري از تفكر استراتژيك ،‌استراتژيست ها ،‌از تفكر استراتژيك در سازمان دهي فعاليت ها و امور اجرايي خود استفاده مي نمايند

تفكر استراتژيك چيست ؟
•نگاه تحليلي به محيط
•فرصت طلبي هوشمندانه
•هوشمندي استراتژيك
•رعايت قانون برد – برد
•حساسيت به تحولات محيطي
•برخورداري از نگاه و روحيه مثبت
•مديريت بر خود
•آمادگي هميشگي براي تغيير
•كنترل و بازنگري مرتب رويكردها

•نتيجه گيري
من يك استراتژيك هست :‌(‌من با مثبت انديشي و روحيه فرصت طلبانه ،‌هميشه آماده شكار فرصت ها هستم )

مراحل تفكر استراتژيك
•تعيين نيات استراتژيك
•شناسايي و تحليل شاخص هاي اصلي كسب و كار
•تعريف چشم انداز مطلوب
•هدف گذاري براي شاخص هاي اصلي كسب و كار
•تعيين استراتژي ها بر اساس شاخص هاي اصلي كسب و كار

مهارت هاي متفكر استراتژيك

•نوآوري
•تحليل گري
•پاسخ گويي
•كنترل نتايج
•تيم سازي و كارگروهي
•هم افزايي و تعامل با محيط
•داده كاوري
•فرصت طلبي
•نتيجه گرايي
•تغيير و تطبيق پذيري

تفكر استراتژيك و اجزاء آن در سازمان هاي موفق ايراني
آنچه كه در تفكر استراتژيك مهم و تعيين كننده است . حفظ و استمرار بقاء سازمان است . از اين ديدگاه سازمان هاي موفق ايراني ،‌وظايف چهارگانه زير را براي استراتژيست هاي سازماني لازم و ضروري مي دانند .
۱٫درك و بينش استراتژيك (‌توانايي ديدن فرصت ها و واقعيات محيطي سازمان وراي آنچه كه به نظر مي آيند )
۲٫هوشمندي استراتژيك (‌ساخت و ايجاد تصويري جامع از استراتژي ها )
۳٫همسوسازي استراتژيك ( همسو سازي كاركنان با استراتژي هاي سازمان )
۴٫تجزيه و تحليل استراتژيك ( خلق و اجراي استراتژي ها )

برگرفته از كتاب استراتژي هاي اثر بخش در فضاي كسب و كار ايران
انتشارات اميران – چاپ اول
مطالب مرتبط:

My title
تمامی حقوق مطالب وب سایت اختصاصی پایگاه خبری آتیه کار می باشد.

طراح سایت: سایت ستاپ Sitesetup