اخبار کار | آتیه کار » اسکن مغز

اخبار کار | آتیه کار

اقتصاد ، فرهنگ ، کار ، اشتغال ، کارآفرینی و فرهنگ کار

  • خود را برای دنیای شغلی آینده آماده کنیم

    هوش مصنوعی

    خود را برای دنیای شغلی آینده آماده کنیمچهارشنبه, ۱۶ آبان ۱۳۹۷

    با پیشرفت روزافزون تکنولوژی بسیاری از فرصت‌های شغلی از دست می‌روند و ماشین‌ها کم کم جای نیروی کار انسانی را خواهند گرفت. حال سوال اینجاست چگونه باید خود را برای حضور در دنیای شغلی آینده آماده کرد و عقب نیافتاد. برخی اعتقاد دارند که یادگرفتن کدنویسی می‌تواند بهترین گزینه باشد.

عکس ها

فیلم ها