پایگاه خبری آتیه کار » بیمه بیکاری

پایگاه خبری آتیه کار

اخبار کار اشتغال استخدام و فرهنگ کار

  • بیمه بیکاری چه کسانی قطع می شود؟

    بیمه بیکاری

    بیمه بیکاری چه کسانی قطع می شود؟شنبه, ۱۶ تیر ۱۳۹۷

    کارگرانی که از مقرری بیمه بیکاری استفاده می‌کنند در صورت اشتغال مجدد،مقرری بیمه بیکاری آنان قطع می‌شود.همچنین در صورتی که پس از برقراری مقرری بیمه‌ بیکاری مشخص ‌شود که بیکاری بیمه‌ شده ناشی از اراده شخصی وی بوده،باید وجوه دریافتی را بازپرداخت کردند.

عکس ها

فیلم ها