اخبار کار | آتیه کار » جامعه شناسی

اخبار کار | آتیه کار

اقتصاد ، فرهنگ ، کار ، اشتغال ، کارآفرینی و فرهنگ کار

 • جامعه شناسی انحرافات؛ روی دیگر سکه

  جامعه شناسی

  جامعه شناسی انحرافات؛ روی دیگر سکهشنبه, ۱۹ آبان ۱۳۹۷

  جامعه شناسی؛ زندگی جمعی را بر مبنای اصول هنجارمند و قواعد نظم آور به توصیف می کشد. جامعه را بر اکثریت استوار می داند که پیرو یکدست و یک جهت الگوهای همگرا، همساز و همنوا هستند.

 • مردم در سیاست ایران (پنج پژوهش موردی)

  سیاست

  مردم در سیاست ایران (پنج پژوهش موردی)سه شنبه, ۱۵ آبان ۱۳۹۷

  این کتاب پنج پژوهش موردی با عنوان‌های «نقش جمعیت‌های مردمی در انقلاب مشروطه‌ی ایران»، «نقش جمعیت‌های مردمی در سیاست ایران؛ ۱۳۳۲ـ۱۲۸۵»، «نقش جمعیت‌های مردمی در انقلاب ایران»، «کمونیسم و مسئله‌ی اشتراک در ایران: حزب توده و فرقه‌ی دموکرات» و «شکل‌گیری پرولتاریا در ایران مدرن، ۱۳۳۲ـ۱۳۲۰» است.

 • دلایل وفور جراحی‌های زیبایی در ایران

  جراحی زیبایی

  دلایل وفور جراحی‌های زیبایی در ایرانجمعه, ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۷

  در جامعه امروز ایران، مواردی متعدد از انجام جراحی‌های زیبایی بالأخص در بین زنان به چشم می‌خورد. اما دلیل این‌همه نارضایتی از بدن خود چیست؟ محققی از کشورمان در مطالعه‌ای پژوهشی، درصدد پاسخ به این سؤال برآمده است.

عکس ها

فیلم ها