پایگاه خبری آتیه کار » حقوق کارگران

پایگاه خبری آتیه کار

اخبار کار اشتغال استخدام و فرهنگ کار

  • مشکلات ۱۴۰۰ بنگاه اقتصادی شناسایی می شود

    مدیرکل بیمه بیکاری وزارت کار تشریح کرد

    مشکلات ۱۴۰۰ بنگاه اقتصادی شناسایی می شودیکشنبه, ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷

    مدیر کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت کار درباره شناسایی ۱۴۰۰ بنگاه اقتصادی مشکل دار، گفت: این بنگاه‌ھا عمدتاً با مشکلاتی از جمله سرمایه در گردش، تعویق در پرداخت حقوق کارگران، مشکل در فروش محصول، تجھیزات فرسوده و عدم توانایی رقابت در بازار مواجه هستند.

عکس ها

فیلم ها