پایگاه خبری آتیه کار » روانشناسی

پایگاه خبری آتیه کار

اخبار کار اشتغال استخدام و فرهنگ کار

 • تفکر نقادانه

  تفکر نقادانه

  تفکر نقادانهچهارشنبه, ۲۴ آبان ۱۳۹۶

  شیوه ای از تفکر در مورد هر موضوع، محتوا و یا مشکل است که در آن فرد کیفیت تفکر خود را به وسیله ارزیابی ماهرانه بهبود می بخشد. تفکر انتقادی دارای ماهیتی خود نظم، خود نظارتی و خوداصلاح گر است. استفاده از این شیوه تفکر مستلزم ارتباط مؤثر و توانایی حل مسأله می باشد.

 • مهارت و تکنیک حل مسأله در زندگی و کار

  Problem Solving Skill

  مهارت و تکنیک حل مسأله در زندگی و کارچهارشنبه, ۲۴ آبان ۱۳۹۶

  مواجهه و چالش موفقیت آمیز با مشکلات، بخشی از زندگی روزمره هر فرد می باشد. همه افراد در زندگی با مشکلاتی روبرو می شوند که باید برای آنها راه حل های صحیح و منطقی بیابند.برخی در برابر مشکلات، راه حل های نامناسبی را بر می گزینند. اما باید به خاطر داشت که با اندکی تأمل و اندیشه می توان از میان دهها راه حل ممکن، بهترین آنها را انتخاب کرد تا کمترین آسیب را در برابر مشکل ایجاد شده، تجربه نمود.

عکس ها

فیلم ها