اخبار کار | آتیه کار » فرانکلین

اخبار کار | آتیه کار

اقتصاد ، فرهنگ ، کار ، اشتغال ، کارآفرینی و فرهنگ کار

  • قانون ۵ ساعت را می دانید ؟

    قوانین موفقیت

    قانون ۵ ساعت را می دانید ؟سه شنبه, ۱۵ آبان ۱۳۹۷

    بنجامین فرانکلین جوان که درس و مدرسه را رها کرد تا به کمک پدرش برود و هیچ استعداد خاصی از خودش در کار نشان نمیداد، چطور تبدیل به یکی از بنیانگذاران ایلات متحده آمریکا، یکی از نویسندگان سرشناس، تئوریسین سیاسی، مخترع و صدها عنوان دیگر شد؟

عکس ها

فیلم ها