اخبار کار | آتیه کار » فرمانداری گناباد

اخبار کار | آتیه کار

اقتصاد ، فرهنگ ، کار ، اشتغال ، کارآفرینی و فرهنگ کار

  • به بهانه تغییر فرماندار و دغدغه مردم گناباد

    شدنیست، اما نه با بی دردی

    به بهانه تغییر فرماندار و دغدغه مردم گنابادچهارشنبه, ۱۳ تیر ۱۳۹۷

    وقتی که به اخبار این روزهای شهرستان نگاه میکنم، میبینم تعدادی آدمهای شبیه به خودم هستندکه آنها هم دردی ندارند، همه چیز بر وفق مراد است. حقوق آخرماه را کم یا زیاد میگیریم ، زندگی میکنیم، نه مشکل اشتغال داریم! نه مسکن! نه ازدواج! نه دغدغه مردم! نه آب و نان! نه اعتیاد نه طلاق و آسیب های اجتماعی نه کم آبی و خشکسالی و…

عکس ها

فیلم ها