پایگاه خبری آتیه کار » فرهنگ کار

پایگاه خبری آتیه کار

اخبار کار اشتغال استخدام و فرهنگ کار

  • مهارت و تکنیک حل مسأله در زندگی و کار

    Problem Solving Skill

    مهارت و تکنیک حل مسأله در زندگی و کارچهارشنبه, ۲۴ آبان ۱۳۹۶

    مواجهه و چالش موفقیت آمیز با مشکلات، بخشی از زندگی روزمره هر فرد می باشد. همه افراد در زندگی با مشکلاتی روبرو می شوند که باید برای آنها راه حل های صحیح و منطقی بیابند.برخی در برابر مشکلات، راه حل های نامناسبی را بر می گزینند. اما باید به خاطر داشت که با اندکی تأمل و اندیشه می توان از میان دهها راه حل ممکن، بهترین آنها را انتخاب کرد تا کمترین آسیب را در برابر مشکل ایجاد شده، تجربه نمود.

عکس ها

فیلم ها