اخبار کار | آتیه کار » کار گروهی

اخبار کار | آتیه کار

اقتصاد ، فرهنگ ، کار ، اشتغال ، کارآفرینی و فرهنگ کار

  • پژوهش گوگل در مورد تیم کسب وکار ایده آل

    رمز موفقیت گوگل در کارگروهی

    پژوهش گوگل در مورد تیم کسب وکار ایده آلشنبه, ۷ بهمن ۱۳۹۶

    بهترین شرکت ها از تیم های فوق العاده تشکیل شده اند. این امر با نگاهی هرچند کوتاه به نحوه فعالیت شرکت های بزرگ به خوبی قابل درک است. حتی یک شرکت دارای تعداد زیادی کارمند نیز در صورت ناتوانی پرسنل در کار مشترک به موفقیت دست نخواهد یافت.

عکس ها

فیلم ها