اخبار کار | آتیه کار » گروه بین المللی آتی

اخبار کار | آتیه کار

اقتصاد ، فرهنگ ، کار ، اشتغال ، کارآفرینی و فرهنگ کار

  • اجلاس حمایت از کالای ایرانی و خدمات ملی

    گروه بین المللی آتی

    اجلاس حمایت از کالای ایرانی و خدمات ملیدوشنبه, ۵ آذر ۱۳۹۷

    آیا تا بحال هنگامی که مشغول توسعه کسب و کارتان بوده اید با تماس بازاریابانی مواجه شده اید که ساعتها وقت شما را گرفته تا راهنمایی تان نمایند برای پیشبرد کارهایتان و موفقیت کسب و کارتان در اجلاس ، همایش و یا سمینار های خاص شرکت کنید

عکس ها

فیلم ها